Uutiset

Pohjantähti ui myrskystä

Vakuutusyhtiö Pohjantähti on toipunut valtausyrityksestä. Toimitusjohtaja Eero Ylä-Soininmäki myöntää, että yhtiö halvaantui ja työt jäivät rästiin viime vuoden lopulla.
-Asiakas- ja hankintatyötä tehdään nyt jo entiseen malliin. Tavoitteena on kasvaa koko ajan, Ylä-Soininmäki sanoo.

Pohjola Vakuutuksen ostotarjous Pohjantähdestä julkaistiin viime syyskuussa. Pohjantähden yhtiökokous torjui sulautumisesityksen myrskyisten vaiheiden jälkeen joulukuussa.
Ylä-Soininmäen mukaan ostotarjous romautti henkilöstön motivaation. Pelkästään korvaushakemuksia jäi käsittelemättä niin paljon, että maksettujen korvausten määrä oli vuoden alussa noin 40 prosenttia edellistä vuotta suurempi. Nyt rästit on hoidettu pois.
-Henkilöstö on motivoinutta. Myyntityö näyttää hyvältä. Pieni palveleva yhtiö on edelleen mieluisa.

Pohjantähden uusmyynti polki vielä tammikuussa paikallaan. Helmikuussa myynti kasvoi 4 ja maaliskuussa 5 prosenttia.
Ylä-Soininmäki arvioi, että valtausyrityksen kustannukset jäävät Pohjantähdessä alle miljoonan euron.
-Viiden vuoden kuluttua kukaan ei muista fuusiotarjousta. Pohjantähden historiaan siitä kirjoitetaan vain muutaman rivin maininta.

Hyvä tulos, uutta väkeä

Pohjantähti teki toissa vuonna historiansa parhaimman tuloksen. Viime vuonna tulos jäi vain hieman sitä heikommaksi. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli jopa parempi kuin vuonna 2009. Yhtiön vakavaraisuus vahvistui ja laskennallinen vastuunkantokyky parani toistakymmentä prosenttia.
-On vähän liioiteltua puhua yhtiön heikosta vakavaraisuudesta, Ylä-Soininmäki viittaa väitteisiin, joilla ajettiin yhtiön sulauttamista Pohjola Vakuutukseen.
Kun Pohjantähdessä kuohui viime vuoden lopulla, työntekijöitä irtisanoutui yhtiöstä. Menetyksiä paikataan ja asiakas- ja asiantuntijatehtäviin palkataan uutta väkeä.

Tiedotus- ja henkilöstöjohtaja Maarit Reunanen kertoo, että tänä vuonna on palkattu jo yli 20 uutta työntekijää. Myyntityöhön värvätään vielä kymmenkunta uutta yhteyspäällikköä. Pohjantähdellä on tällä hetkellä 303 työntekijää, joista 175 työskentelee Hämeenlinnassa.
Pohjantähti palauttaa Ilmariselle puolet sen yhtiöön sijoittamasta runsaan 8 miljoonan euron takuupääomasta. Sopimukset OP-Henkivakuutuksen kanssa on irtisanottu.

Pohjantähti ryhtyy yhteistyöhön Aktia Henkivakuutuksen kanssa.
Toimitusjohtaja Ylä-Soininmäki kiistää, että Ilmarisen takuupääoman palauttamisella olisi jotakin tekemistä sen kanssa, että Ilmarinen äänesti joulukuun yhtiökokouksessa sulauttamisen puolesta. Hänen mukaansa yhtiöllä vain ei ole tarvetta maksaa riskipääomana sijoitetuille varoille korkeaa korkoa.
-Pohjantähti on koko ajan maksanut pois takuupääomaa. Sen pienentämisellä ei ole vaikutusta edes äänimäärään, koska yhtiökokouksessa on äänileikkuri.

Osuuspankkien vakuutuksia ei myydä

Sen sijaan Pohjantähti vaihtaa henkivakuutusyhtiötä, koska OP-Henkivakuutus kuuluu samaan finanssiryhmään, joka yritti ostaa Pohjantähden. Ylä-Soininmäki kertoo, että Pohjantähden yhteyspäälliköt eivät ole suostuneet myymään OP-Henkivakuutuksen vakuutuksia.

Aktia on ruotsinkielisistä säästöpankeista muodostettu liikepankki. Aktia on vahva maantieteellisillä alueilla, joilla Pohjantähti on heikko.
-Siinä on oma juoni, että pieni sopii kauppaamaan pienen tuotteita.
Pohjantähti on aloittanut neuvottelut Aktia Henkivakuutuksen kanssa. Sen vakuutusten myynnin aloittaminen voi siirtyä loppukesään.
Pohjantähti laskee myyntiin uusia B-takuuosuuksia, joille maksetaan yhtiön voitollisesta tuloksesta vähintään markkinakorkoon sidottu korko.
-Nykyiset asiakkaat saavat B-osuuksilla lisää äänivaltaa. Teemme kansanosakkeen. Emme odota sille suurta volyymia, Ylä-Soininmäki sanoo.
Pohjantähden sulauttaminen tai lakkauttaminen tehdään entistä vaikeammaksi. Yhtiökokous päätti torstaina, että päätökseen tarvitaan entisen kahden kolmasosan määräenemmistön sijaan kolmen neljäsosan enemmistö yhtiökokouksessa. (HäSa)

Kiivas kampailu

Pohjola Vakuutus teki vuosi sitten ostotarjouksen Vakuutusyhtiö Pohjantähdestä.
Pohjantähden hallitus julkisti tarjouksen syyskuussa ja suositteli sen hyväksymistä.
Keskinäisen yhtiön omistuksesta syntyi kiivas kampailu.
Työntekijät vastustivat kiivaasti muun muassa ulosmarssilla yhtiön myymistä.
Fuusion vastustajat ja kannattajat keräsivät valtakirjoja yhtiökokoukseen muun muassa lehti-ilmoituksilla ja pankkien konttoreissa.

Pohjantähden yhtiökokous kaatoi fuusioesityksen ylivoimaisella äänten enemmistöllä 8. joulukuuta.
Yhtiö hallitus erosi ja kutsui koolle uuden yhtiökokouksen.
Tammikuussa valittu uusi hallitus erotti toimitusjohtaja Petri Sunin ja valitsi hänen tilalleen Eero Ylä-Soininmäen.
Pohjantähti on valtakunnalliseksi kasvanut pieni hämeenlinnalainen vakuutusyhtiö.
Pohjola Vakuutus on OP-Pohjola-ryhmän vahinkovakuutusyhtiö.
Pohjantähti on irtisanonut yhteistyönsä OP-Henkivakuutuksen kanssa.
Uudeksi henkivakuutuskumppaniksi on valittu Aktia Henkivakuutus.

Viiden vuoden kuluttua kukaan
ei muista fuusiotarjousta.
Pohjantähden toimitusjohtaja Eero Ylä-Soininmäki

Comeback onnistui

Pohjantähden toimitusjohtaja Eero Ylä-Soininmäki on tyytyväinen päätöksestään palata yhtiön johtoon.
-Olen tosi mielelläni täällä. Iso osa siitä on vastaanotto, jonka olen saanut.
Pohjantähden työntekijät vastustivat lähes rinta rinnan Pohjantähden sulauttamista Pohjolaan. He olivat mielissään, kun Ylä-Soininmäki ryhtyi kampanjoimaan sulauttamista vastaan ja suostui palaamaan yhtiön palvelukseen.
-Mietin, olenko itse tyytyväinen paluuseeni.
-Nyt työpäivien pituus on saavuttanut inhimilliset rajat. Ajan yhä paremmalla mielellä Helsingistä Hämeenlinnaan töihin.

Päivän lehti

24.1.2020