Kolumnit Uutiset

Poikien opiskeluvalmiuksia on kehitettävä

Suomella ei ole varaa rehvastella Pisa-tutkimuksilla.

Vaikka ysiluokkalaisemme ovat keskeisissä aineissa maailman kärkiluokkaa, paljastuu näiden huipputulosten alta hälyttäviä tietoja.

Jopa 16 prosentilla pojista ei ole riittävää lukutaitoa peruskoulun lopussa. Ero tyttöjen ja poikien lukutaidossa on OECD-maiden suurin.

Tämä näkyy myöhemmin tyrmistyttävinä lukuina. EVA:n selvityksen mukaan lähes 80 000 suomalaista 24–54-vuotiasta miestä jää pysyvästi työelämän, opiskelun tai kurssien ulkopuolelle.

Luvut ovat suoraa seurausta siitä, ettei oppimisongelmiin ole puututtu ajoissa. Heikosti menestyvät oppilaat kahlaavat peruskoulun läpi armovitosten turvin. On helpompi siivuttaa ongelma tällä tavoin kuin pureutua ongelman hoitamiseen.

Oppimiskykyä heikentävät häiriöt nähdään jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Siksi olisi tärkeä saada ilmaisen varhaisopetuksen piiriin kaikki lapset.

Jo varhaisopetuksessa pitäisi olla resursseja ja pätevyyttä nähdä mahdolliset ongelmat ja tarttua niihin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa erilaisiin oppimishäiriöihin puututaan, sen parempia ovat tulokset.

Suomessa pitäisi jokainen peruskoulunsa päättävä saada koulutukseen, kursseille tai työelämään harjoittelijaksi. Pelkän peruskoulun varaan jäävät eivät avoimilla työmarkkinoilla työllisty. Yritysten vaatimukset kasvavat kaiken aikaa ja monet varsinaista ammattityötä avustavat tehtävät ovat kadonneet.

Oppipojaksikaan ei tahdo päästä ilman ammatillista koulutusta tai kurssitusta.

Suomessa puhutan jatkuvasti siitä, miten julkisia menoja pitää karsia. Emme voi elää ikuisesti velaksi.

On kuitenkin järjetöntä säästää opetuksen resursseita niin, että lasku tulee myöhemmin maksuun moninkertaisena.

Mitä maksaa 80 000 ihmisen pitäminen pysyvästi pois työelämästä? Taatusti se maksaa enemmän kuin varhais- ja perusopetuksen resursseihin panostaminen.

Työelämästä pysyvästi syrjäytymisen hintaa maksetaan monella tavalla. Ulkopuolisuuden tunne ja syrjäytyminen lisääntyvät.

Pitkään jatkuessaan ja ongelmien kasvaessa voidaan meilläkin nähdä ilmiöitä, jotka ovat jo arkipäivää niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa.

Päihdeongelmat, maahanmuuttajiin kohdistuva väkivalta ja radikalisoituminen ovat ilmiöitä, joita ei pidä ohittaa olankohautuksella.

Päivän lehti

28.5.2020