Uutiset

Poissaolojen syitä pitäisi selvittää

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tilasto ei lukuina jätä juuri tilaa selityksille: teollisuudessa työstä poissaolot ovat paisuneet ennätykseen. Naiset ovat poissa työpaikalta vuodessa 19 ja miehet 14 päivää. Keskimäärin sairaudesta tai työtapaturmasta johtuvia poissaoloja oli näin työtekijää kohti kolme viisipäiväistä työviikkoa vuonna 2005.

EK on ymmärrettävästi huolissaan työstä poissaolojen hitaasta mutta selvästä kasvusta. EK:n ylilääkäri Kari Kaukinen huomauttaa, että suomalaiset ovat terveempiä kuin koskaan ennen. Poissaolojen syy ei ole siinä, että entistä sairaammat suomalaiset kykenevät tekemään aiempaa vähemmän työtä.

Alimmillaan poissaolot olivat laman vuosina 1990-luvun alussa. Kun talouden lama oli ohi, poissaolot kääntyivät kasvuun. Suunta on ollut sama kymmenen vuotta. Tämän tosiasian pohjalta väitetään jopa suomalaisen työmoraalin olevan laskussa.

On aivan liian yksioikoista tuomita työstä lintsauksen yleistyvän maamme teollisuudessa. Ehkäpä työntekijät saapuivat lamavuosina työpaikalle myös sairaana, koska he pelkäsivät työpaikkojensa puolesta.

Jos flunssaa sairastavat pysyvät nyt kotona, ei asiassa ole moitittavaa. Sairas ei pysty tekemään täyspainoisesti työtään, pahimmillaan hän saa aikaan vahinkoa.

Tämän pitäisi olla selvää: sairaan tulee levätä kotona ja hoitaa itsensä työkuntoiseksi. Työelämä ei kaipaa ”sankareita”, jotka raahautuvat kuumeisina ja heikkokuntoisina työpaikoilleen.

EK vaatii ylilääkäri Kari Kaukisen suulla sairauspoissaolojen kasvun pysäyttämistä. Ratkaisujen tueksi olisi tarpeellista kuitenkin tarkasti tutkia, mistä poissaolojen kasvu tosiasiassa johtuu.

Yhtä ainoaa tehokasta keinoa sairauspoissaoloja vastaan ei varmasti ole keksittävissä. Kaukinenkin painottaa, että ratkaisevissa rooleissa ovat innostava työ, hyvä työnjohto sekä työntekijöiden oma vastuu terveydestään.

Hyvinvointivaltiossa sairaan työntekijän asema on varsin hyvin turvattu. Työstä poissaolot ovatkin ongelma ennen muuta yrityksillä. Kun tilanne on tämä, yritysten pitäisi myös tehdä kaikki voitava poissaolojen vähentämiseksi.

Yritykset eivät saavuta mitään työntekijöitä syyllistämällä. Järkevää toimintaa on pohtia, mitä on tehtävissä työmotivaation parantamiseksi. Tähdellistä on vaikenemisen sijaan puuttua heti työntekijöiden mielenterveys- ja päihdeongelmiin.

Teollisuusyritysten asenteissa on varmasti korjattavaa.

Silti kaikkea vastuuta ei voi sälyttää yrityksille. Ylilääkäri Kaukinen korostaa osuvasti, että jokainen työntekijä voi itse vaikuttaa elämäntavoillaan siihen, kuinka paljon hän joutuu olemaan sairauslomilla.

Kaukinen ei viittaa kannanotollaan mihinkään salatieteeseen. Terveellinen ruoka ja riittävä liikunta ovat tehokkaita ja halpoja lääkkeitä sairauspoissaoloja vastaan.
Terveellinen ruoka ja riittävä liikunta ovat tehokkaita ja
halpoja lääkkeitä sairaus-
poissaoloja vastaan.

Päivän lehti

5.8.2020