Uutiset

Poistokalastuksessa ennakoitu saalis

Janakkalan Kesi- ja Alasjärvellä sekä Hämeenlinnan Katumajärvellä järjestetyt poistokalastuskset tuottivat suunnitelmien mukaisen saaliin.

Kesijärvestä saadusta 16 000 kg saalista valtaosa oli särkeä eli 60-70 % päiväsaaliista. Loppuosa oli lähinnä ahventa ja lahnaa. Alasjärven 14 300 kg kokonaissaaliissa oli myös selvästi eniten särkeä, sen osuus oli 65-90 %. Loppuosa saaliista koostui lähinnä lahnasta.

Poistokalastuksilla pyritään vähentämään hoidettavien järvien ns. sisäistä kuormitusta.

Mainos