Uutiset

Poistosoppa tutisuttaa tarkastuslautakunnan tuoleja

Kaupunginhallitus esittää yksimielisesti valtuustolle, että se asettaisi tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko lautakunta valtuuston luottamusta.

Tarkalleen kaupunginhallituksen esityksen mukaan tulee tutkia, ”nauttiiko tarkastuslautakunta nykykokoonpanossaan ja sen yksittäisten jäsenten osalta valtuuston luottamusta”.

Taustalla on tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Mikko Lundin (sd.) toiminta, joka liittyy KHO:n Riihimäen poistosuunnitelmasta antamaan päätökseen.

Hallinto-oikeus kumosi jo vuonna 2010 Riihimäen kaupunginvaltuuston päätöksen venyttää omaisuudesta tehtävien poistojen aikoja. Kaupunki valitti tästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka tammikuussa hylkäsi kaupungin valituksen.


Omavaltaisuutta vai sakinhivutusta?

KHO:n päätöksen jälkeen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mikko Lund pyysi kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta lausuntoa päätökseen liittyvistä asioita.

Tarkastuslautakunta katsoi, että Lund oli ohittanut lautakunnan asiassa. Puheenjohtajan katsottiin toimineen lautakunnan nimissä, ilman sen hyväksyntää.

Asiaa ei ollut käsitelty lautakunnassa, joka ei suostunut hyväksymään toimeksiannosta syntyneitä noin 250 euron kustannuksia. Asiasta äänestettiin ja Lund jäi 1-6 vähemmistöön.

Lund itse sanoo joutuneensa sakinhivutuksen kohteeksi. Hänen mukaansa pyynnölle oli lautakunnan varapuheenjohtajan hyväksyntä. Hän kertoo myös saattaneensa sen kaupunginkanslian tiedoksi.

Lundin mukaan oli tarpeellista hankkia tietoa, kuinka vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätösten tarkastus suoritetaan moitteettomalla tavalla.

Kaupunginvaltuusto joutuu oikaisemaan näiden vuosien tilinpäätökset. Se on ollut tarkoitus tehdä, kun viime vuoden tilinpäätöstä käsitellään.


Yksimielinen esitys

Lund syyttää kaupungin virkamiehiä siitä, että nämä ovat syöttäneet tarkastuslautakunnan jäsenille virheellistä tietoa puheenjohtajan toimivaltuuksien rajoista.

Myös kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen saa Lundilta kritiikkiä virheellisen tiedon levittämisestä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kai Heimonen (kok.) sanoo, että asiaa on syytä käsitellä valtuustossa.

-Tarkastuslautakunta on katsonut, että puheenjohtaja ylitti toimivaltansa. Vaikka tämä on pitkä prosessi, kaupunginhallitus päätyi yksimielisesti esittämään tätä. Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen ja valtuusto asiasta päättää.

-Vaikka valtuustokausi on lopuillaan, tarkastuslautakunta kuitenkin istuu vielä pitkälle ensi vuoteen, koska se tarkastaa tämänkin vuoden tilit. (HäSa)

Mainos