fbpx
Uutiset

Poliisi on palauttanut Irakiin tänä vuonna 45 henkilöä – EIT:n ratkaisu vei maasta poistamiset tauolle, jonka kestoa ei toistaiseksi tiedetä

Poliisi odottaa ennen palautusten jatkamista lisätietoa siitä, miten päätöksiä tekevät viranomaiset reagoivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuun. Siinä Suomen katsottiin rikkoneen ihmisoikeussopimuksen artiklaa, jonka mukaan kaikilla on oikeus elää sekä artiklaa, joka kieltää kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun.
Kuvituskuva. Kuva: Tomi Vuokola
Kuvituskuva. Kuva: Tomi Vuokola

Poliisihallitus vahvistaa Helsingin poliisin lauantaina twitterissä kertoman linjauksen, jonka mukaan poliisi pidättäytyy toistaiseksi osasta Irakiin tehtävistä maasta poistamisista. Poliisihallituksen mukaan tilapäinen pidättäytyminen maasta poistamisista koskee turvapaikkaprosessissa tehtyjen maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoja. Poliisiylijohtaja on keskustellut asiasta ennen päätöstä sisäministerin kanssa.

Poliisihallituksen yhdessä Helsingin poliisilaitoksen kanssa tekemä, Irakiin liittyvä, kaikkia poliisilaitoksia koskeva linjaus liittyy osaltaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tekemään ratkaisuun. Siinä Suomen katsottiin rikkoneen ihmisoikeussopimuksen artiklaa, jonka mukaan kaikilla on oikeus elää sekä artiklaa, joka kieltää kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että poliisi ottaa aikalisän Irakin osalta maasta poistamisten täytäntöönpanossa. Kun saamme lisätietoa siitä, miten päätöksiä tekevät viranomaiset reagoivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökseen, teemme päätöksiä maasta poistamisten mahdollisesta jatkamisesta, sanoo tiedotteessa poliisitarkastaja Mia Poutanen Poliisihallituksesta.

Poliisin päätös pidättäytyä maasta poistamisen täytäntöönpanosta Irakiin koskee vain poliisin täytäntöön pantavaksi tulevia maasta poistamistilanteita. Vapaaehtoinen paluu Irakiin ja muihin maihin on edelleen mahdollista.

Poliisi on syyskuun loppuun mennessä poistanut maasta 1960 maastapoistamispäätöksen saanutta noin 100 eri maahan. Tänä vuonna poliisi on poistanut Irakiin 46 henkilöä, joista saatettuna 17. Avustetun vapaaehtoisen paluun piirissä on palannut tänä vuonna Irakiin 176 ihmistä ja viime vuonna 449, näitä paluita organisoi Maahanmuuttovirasto ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Poliisilla ei ole suunniteltuna palautuksia Irakiin lähiviikoille. Maasta poistamisissa Irakiin on ollut ennenkin taukoa.

“Edellisen kerran maasta poistamiset olivat hetkellisesti keskeytettynä viime syksynä Irakin tehdessä vastakäännytyksen, eli Irak ei ottanut vastaan poliisin palauttamia henkilöitä.”, poliisihallituksen tiedotteessa kerrotaan.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu ei liittynyt poliisin täytäntöön panemaan maasta poistamiseen, eikä siten koskenut poliisin toimintaa, poliisihallitus muistuttaa.

“Poliisi on kuitenkin täytäntöönpanoviranomaisena viime kädessä velvollinen varmistamaan, ettei palautuskieltoa rikota. Palauttamiskiellosta on ehdottomat ja velvoittavat säännökset useassa kansainvälisessä sopimuksessa, EU-lainsäädännössä sekä Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Palautuskielto määrää, että ketään ei saa lähettää maahan, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu”, tiedotteessa todetaan.

Menot