fbpx
Uutiset

Poliisin Karhu-ryhmän ex-varajohtajalle ehdotonta vankeutta poliisilaitoksen petosjutussa

Poliisilaitoksen hankinnat valmiusyksikössä perustuivat oikeuden mukaan luottamukseen, eikä niitä valvottu tarkasti.
Kuvituskuva

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Helsingin poliisin Karhu-ryhmän ex-varajohtajan kahden ja puolen vuoden vankeuteen muun muassa poliisilaitokseen kohdistuneesta törkeästä petoksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Myös poliisille tuotteita myyneen turvallisuustarvikeyhtiö Finnrappelin johtohenkilö ja omistaja tuomittiin kahden vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen muun muassa petosrikoksista. Vuonna 1994 perustettu yhtiö myi tuotteitaan muun muassa poliisilaitoksille, Rajavartiolaitokselle, Tullille sekä yksityishenkilöille.

Yhtiö myi tuotteita myös Helsingin poliisilaitoksen alaiselle poliisin valtakunnallisesti vaarallisia tehtäviä hoitavalle valmiusyksikölle, joka tunnetaan paremmin nimellä Karhu-ryhmä. Ylikonstaapelina toiminut mies luovutti yhtiön johtohenkilölle virkansa perusteella tietoonsa saamiaan tietoja muiden tarjouskilpailuun osallistuneiden yritysten antamista tarjouksista, jotta yritys sai etua tarjouskilpailussa.

Myyntivaiheessa kaksikko laati yhtiön nimissä laskuja, joiden perusteella Helsingin poliisilaitos maksoi yhtiölle perusteettomasti yli 150  000 euroa. Laskut sisälsivät toimittamattomia tuotteita ja todellista hintaa kalliimmaksi hinnoiteltuja tuotteita. Yhtiöltä rahat päätyivät jo eläköityneelle ylikonstaapelille.

Oikeus katsoi, että tuomitulla ex-varajohtajalla Timo Olavi Lillqvistillä, 60, oli keskeinen ja itsenäinen asema valmiusyksikön varustehankinnoissa.

Ylikonstaapeli toimi kaksoisroolissa

Oikeuden mukaan Lillqvist teki hankintaselvitykset, pyysi tarjoukset, teki hyväksytyt tilaukset sekä tarkasti Finnrappelista tulleet tavaratoimitukset. Samalla Lillqvist toimi yhteyshenkilönä valmiusyksikön ja Finnrappelin välillä.

–  Hankintatoiminta yksikössä on pitkälti perustunut luottamukseen ilman tarkempaa valvontaa, oikeus totesi.

Todisteena rahansiirroista käräjillä esitettiin muun muassa sähköpostiviestittelyä toisen tuomitun, Finnrappelin johtohenkilönä toimineen Olli Tapio Salon, 60, kanssa.

–  Esitetyistä sähköpostiviesteistä on ilmennyt Lillqvistin erikoinen määräysvalta Finnrappel Oy:n laskutuksessa. Viesteissä Lillqvist sanelee Salolle tuotteiden määriä ja hintoja, ohjeistaa laskujen tekemistä valmiusyksikölle, tarkistaa muiden pyytämiä tarjoushintoja ja sopii samassa yhteydessä käteisrahasiirroista ”säätöinä”.

Molemmat kiistivät

Kumpikin tuomituista kiisti syyllistyneensä rikoksiin. Ylikonstaapelin mukaan kaikki tilatut tuotteet toimitettiin, eivätkä hinnat olleet todellisuutta vastaamattomia. Päätökset hankinnoista tehtiin hänen mukaansa ylempien virkamiesten toimesta. Lillqvistin mukaan esimerkiksi säätökeskusteluissa oli kyse vain tuotteiden hinnan tinkaamisesta ja tuotteiden toimittamista koskevasta keskustelusta. “Säätö” tarkoitti hänen mukaansa sitä, että prosessissa joutui joskus säätämään esimerkiksi tilattujen kenkien kokoa sopivaksi.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että usein viestittelyssä esiintyneellä säätämisellä tarkoitettiin Helsingin poliisilaitokselta petoksella saatujen varojen siirtämistä Finnrappel Oy:stä jollekin Lillqvistin hallinnassa olleelle pankkitilille tai käteissuoritusta Lillqvistille.

Oikeus määräsi Lillqvistin ja Salon maksamaan yhteisvastuullisesti korvauksia Helsingin poliisilaitokselle aiheutuneesta vahingosta reilut 151  000 euroa. Lisäksi myös veropetoksista tuomittu Salo velvoitettiin maksamaan Verohallinnolle vahingonkorvaukseksi yhteensä reilut 86  000 euroa.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen vaan siitä voi valittaa hovioikeuteen. STT

Menot