fbpx
Uutiset

Poliisin pitää näkyä

Rikollisuus Euroopassa muuttuu entistä monimutkaisemmaksi ja koskettaa kansalaisia yhä enemmän. Rikollisuus muuttuu myös Suomessa, koska ihmisten vapaa liikkuminen helpottaa rikollisten toimintaa.

Rikoksista langetettavia tuomioita on kovennettava, sillä ehdolliset rangaistukset eivät ole enää, jos koskaan ovat olleetkaan, riittävä pelote lainrikkojille.

Ehdolliset rangaistukset eivät poissulje laittomuuksien jatkumista, vaan antavat laittomuuksiin syyllistyneille hyvät mahdollisuudet jatkaa toimintaansa, virheistä oppien.

EU:n alueella toimivien lainrikkojien osalta poliisiorganisaation tulee etsiä keinoja tuomita rikollinen siinä EU:n jäsenvaltiossa, josta saa kovimman ja pisimmän tuomion. Väestömäärän kasvaessa tulee poliisiorganisaation kasvaa sen mukana, mieluummin ennakoivasti.

On harkittua edesvastuuttomuutta olla palkkaamatta valmistuneita poliiseja avoimiin virkoihin tai peräti lomauttaa heitä.

Toimittaessa pienellä henkilöstömäärällä ja tehtävämäärien kasvaessa, pitää myös kyetä priorisoimaan mitkä työt todella kuuluvat poliisille. Mielestäni ei ole järkevää työllistää poliisia sen toimenkuvaan kuulumattomilla tehtävillä, kuten päihtyneiden säilöönottoon liittyvällä valvonnalla.

Päihtyneiden valvonta ja huolenpito kuuluvat sosiaali- ja terveyshuollon sektorille. Poliisilla tulee olla riittävät ja joustavat resurssit sekä tarpeiden mukaiseen henkilöstön rekrytointiin että lisäkoulutukseen ja varustehankintoihin. Poliisille on taattava paremmat mahdollisuudet työhön niin järjestäytynyttä rikollisuutta, pedofiilejä ja sileäkätisiä selkärangattomia kuin katuväkivaltaakin vastaan.

Poliisin näkymisellä katukuvassa on suuri merkitys kansalaisten turvallisuudentunteelle.

Mikki Nieminen

Menot