Uutiset

Poliisipäällikönkin kädet ovat sidotut

Jatkuva resurssipula on vaivannut poliisilaitoksia jo pitkään. Tosin parin viime vuoden aikana poliiseja on voitu palkata hieman enemmän kuin aiempina vuosina, mutta tuleva hallituskausi palauttaa niukat ajat takaisin.

Kanta-Hämeen uusi poliisipäällikkö Osmo Ovaska toteaa, että poliisipäällikön kädet ovat suhteellisen sidotut; päällikkökään ei voi järjestellä asioita mielensä mukaan.

Ovaska toteaa, että joka poliisilaitoksella toivotaan lisää varoja, mutta kukaan ei osaa sanoa, mistä ne otetaan.

Hallitusohjelman ristiriitaiset viestit aiheuttavat päänvaivaa.

-Kukaan ei tiedä, mitä kymmenen miljoonan euron säästöt tarkoittavat. Toisaalta ohjelmassa luvataan säilyttää nykyinen poliisimäärä ja samalla pitäisi säästää.

Ovaskan mukaan suurin osa laitoksista on tänä vuonna ylittämässä budjettinsa.

Vuonna 1992 säästettiin pitämällä tauko poliisien koulutuksessa, mutta Ovaskan mielestä se ei ole kestävää henkilöstöpolitiikkaa.

-Ei ole järkevää pitää koulutustaukoa, vaikka rahat eivät tällä hetkellä riitäkään henkilöstön palkkaamiseen.


Hallintoa on jo vähennetty

Kanta-Hämeessä työskentelee tällä hetkellä parisataa poliisia. Muuta henkilöstöä on 50.

-Sijaisia on kymmenkunta. Kaikkiin viransijaisuuksiin ei ole voitu palkata määräaikaista työntekijää.

Mielipidekirjoituksissa on vilauteltu, että poliisiorganisaatiossa on liikaa pomoja ja vähentämällä heidän määräänsä saataisiin säästöjä.

-Hallinnon ja johdon suhteellista osuutta on jo vähennetty.

Ovaska muistuttaa, että vielä muutama vuosi sitten maassa oli 90 poliisilaitosta; nyt niitä on 24.

-Tämä on kuitenkin hierarkkinen organisaatio, jossa johtajavastuu pitää olla selkeää.


Kuka saa valvoa yleistä järjestystä

Ovaskan mukaan olisi aiheellista keskustella siitä, mitkä tehtävät kuuluvat poliisille, mitkä eivät. Hänen mielestään yleinen järjestyksenvalvonta kuuluu poliisille.

-Esimerkiksi Tampereella on keskusteltu siitä, voisiko kaupunki palkata vartijoita Koskipuistoon. Voimassa olevan järjestyslain mukaan se ei ole mahdollista. Jos poliisien määrää vaaditaan vähennettäväksi, pitää miettiä, voiko yleistä järjestyksenvalvontaa antaa yksityiselle yritykselle.

Ovaskan mukaan kyse periaatteellisista asioista. Hänestä yleisen järjestyksen valvonnan yksityistäminen on periaatteellisesti huomattavasti merkittävämpi kysymys kuin pysäköinninvalvonta yksityisillä alueilla.

-Pitäisi miettiä sitä, minkälaisella koulutuksella järjestyksen valvontaa tehdään. Mitkä ovat eettiset lähtökohdat ja valvotaanko toimintaa? Poliisien koulutusta ja toimintaa valvotaan hyvin tarkasti.

Joissakin kaupungeissa on otettu keskusteluun, tarvitaanko asukkaiden omia katupartioita torjumaan rikollisuutta. Ovaska ymmärtää, että jos rikollisuus kasvaa, niin silloin asukkaat alkavat miettiä keinoja puolustaa kotejaan.

-Se on kuitenkin huono suunta. Poliiseja pitäisi olla niin paljon, että ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi.

Ovaskan mukaan poliisin toiminta on keskittynyt isoihin kaupunkeihin; maaseudun asukkaat ovat jääneet huonompaan asemaan, vaikka kaikilla pitäisi olla tasa-arvoinen oikeus turvallisuuteen. (HäSa)