Uutiset

Poliittinen johtajuus korostuu Tampereella

Tampereella tehtiin suomalaisen kunnallispolitiikan historiaa. Kaupungin hallinnossa siirrytään puolentoista vuoden päästä pormestarimalliin. Ylimmät virkamiehet, kaupunginjohtajat, korvataan luottamushenkilöiden, valtuuston päätöksen mukaan kaupunginvaltuutettujen joukosta valittavalla pormestarilla. Hänen apureikseen nimitetään neljä apulaispormestaria, niin ikään valtuuston jäsenistä.

Tampereen ratkaisu on yksiselitteinen vallansiirto virkamiehiltä kunnallispolitiikoille. Pormestari valitaan valtuustokaudeksi kerrallaan ja kunnallisvaalien tulos ratkaisee mahdollisen jatkokauden. Jos luottamus syystä tai toisesta loppuu, pormestarille voidaan antaa lähtöpassi kesken valtuustokauden.

Kunnissa on aika-ajoin haikailtu poliittisen johtajuuden perään. On totta, että virkamiesten valta on kasvanut, kun alkuun vähäisiä, mutta myöhemmin myös merkittäviä ratkaisuja on annettu heidän päätettävikseen. Valtuustot on koettu kumileimasimiksi, jotka vain siunaavat kokouksissaan toisaalla tehdyt ratkaisut. Kansanvallan väitetään kunnissa hämärtyneen, johtavien virkamiesten ja kunnallispoliitikkojen pieni piiri käyttää valtaa.

Suoraan kaupunkilaisten valittavaksi Tampereen pormestaria ei vielä kuitenkaan uskottu. Tulevaisuudessa, kun uusi hallintomalli vakiintuu, vaatimukset suorasta vaalista varmasti vahvistuvat ja niillä on myös oikeutuksensa. Tällöin kysymykseen tulevat myös muut kuin istuvat valtuutetut.

Tuolloin kaupunkilaisten ääni kuuluu ja sana painaa. Valta tuo myös vastuun. Pormestarin vaali on vakava asia. Kansanvalta ei voi tarkoittaa sitä, että vaali viihteellistyy ja kuka tahansa kansanvillitsijä tulee valituksi.

Tampereen pormestarimallia on syytä pitää ensi vaiheen kokeiluna. On varmaa, että sitä seurataan tarkasti kautta maan, sillä kunnallishallinto on suurten muutosten edessä.

Tampere on suomalaisen mittapuun mukaan suuri kaupunki. Olisi tervetullutta, jos pari-kolme sitä pienempää kuntaa päätyisivät myös pormestareihin. Tuolloin kokemukset hallintouudistuksen vaikutuksista olisivat monipuolisia ja istuisivat laajasti koko kuntakentän rakennemuutokseen.

Palveluiden tarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä!kaiken aikaa eikä palveluja voida enää tehokkaasti tuottaa vanhalla mallilla. Perusongelmana on raha ja sen riittävyys.

Kuntien rahanpuute ei poistu mihinkään, vaikka hallinnon yläpäätä järjestellään millaiseen asentoon tahansa.

Tampereellakin hallintoa keskeisempää on palvelutuotannon uudistaminen. Kaupunki toimii tilaajana ja maksajana ja se kilpailuttaa tuottajat, jotka voivat olla myös sen omia organisaatioita. Palvelujen tuottaminen on arkista aherrusta vailla pormestarin tehtävien hohtoa ja valtaa. Ne ovat kuitenkin jokaisen kunnan perustehtävinä ja niiden mukaan arvioidaan, onko yhteisten asioiden hoito onnistunutta vai ei.

Päivän lehti

21.1.2020