Uutiset

Poliittisesta johtamisesta tulee kiista

Poliittisesta keväästä on tulossa työntäyteinen ja ehkä kuumakin.

Monet isot ja vaikeat ratkaisut ovat Hämeenlinnassa jääneet valtuustokauden viimekuukausiin.

Kiistakapulaksi veikataan jo nyt poliittisen johtamisen uudistamista. Siitä kaksi suurinta ryhmää kokoomus ja sosialidemokraatit ovat eri linjoilla.

Muita isoja asioita ovat maankäytönstrategia, palveluverkko, terveydenhuolto ja ammattikorkeakoulutus.

Valtuuston neljä suurinta ryhmää painottaa ratkaisujen tärkeyttä eri tavoin.

Maankäyttö ja palveluverkko

Kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja Sari Rautio harmittelee, että maankäytön strategian tekeminen on viivästynyt valtuustokauden viimeiselle vuodelle.

-Se kuitenkin ohjaa kaikkea muuta tekemistä, jopa sitä, että Hamk pysyy vetovoimaisena ammattikorkeakouluna.

Tästä vihreiden Päivi Sieppi on samaa mieltä. Hän ihmettelee, miksei samaan aikaan maankäytön kanssa keskustella myös palveluverkon kehittämisestä.

-Näistä pitäisi keskustella yhdessä ja pohjaksi pitäisi olla jonkinlaista dataa siitä, millaisia palveluita eri puolilla kaupunkia tarvitaan.

-Kouluasiat pysyvät yhä pinnalla ja viime aikoina on tullut palautetta myös päivähoidosta. Siinä saamme tilaajalta ihan eri viestin kuin asukkailta. Tuottajapuolen viesti ei välity päättäjille.

Pitäisi toimia jo

Demariryhmän puheenjohtaja Johannes Koskinen vaatii ripeitä toimia terveydenhuollon järjestämisessä.

-Kaupunkilaisten kannalta tärkeintä olisi varmasti peruspalvelujen, erityisesti terveydenhuollon palvelujen kehittäminen ja säilyttäminen turvallisella tasolla.

Hänen mielestään nyt tulisi tehdä aloitteellisesti yhteistyötä koko maakunnassa, jotta keskussairaalassa saataisiin säilymään mahdollisimman korkeatasoinen erikoissairaanhoito.

-Ratkaisevat vuodet menevät äkkiä ohi, jos vain odotellaan, mitä valtakunnallisesti tapahtuu. Hämeen liitto esitti yhteistä selvitystä jo aikaa sitten.

Koskisen veikkaus on, että Riihimäki ja Hämeenlinna päätyvät samanlaiseen malliin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöstä, joka Forssassa jo toimii.

Täysin eri mieltä

Poliittisen johtamisen muutosta on Koskisen mielestä käsitelty kapeasta näkökulmasta.

-Pitäisi tehdä selväksi, mistä luottamushenkilöt päättävät ja mikä kuuluu virkamiehille.

Koskinen ei ole lainkaan innostunut siitä, että valtaa keskitettäisiin yhä harvemmille.

-Oleellista on, että meillä on riittävä määrä luottamushenkilöitä päätöksenteossa.

Keskustan Hannu Kärpänen on vielä tiukemmalla linjalla ja ihmettelee, miksi aina pitää tehdä muutoksia vain muutoksen vuoksi.

Sen sijaan Sari Rautio ja Päivi Sieppi näkevät muutoksen tarpeellisena.

-On hyvin tärkeätä, että myös luottamushenkilöille taattaisiin aikaa paneutua päätösten valmisteluun arkipäivinä, jolloin he voisivat tavata niin virkamiehiä kuin kaupunkilaisiakin, Päivi Sieppi pohtii.

-Päätöksenteko saisi kasvot.

Pisteytystä ja lähivaikuttamista

Vihreät ovat myös sen kannalla, että luottamuspaikkoja jaettaisiin osin pisteytyksellä, jolloin pienilläkin ryhmillä olisi mahdollisuus saada painavia paikkoja.

Raution mukaan poliittisen järjestelmän sisällä pitäisi panna painoa myös lähivaikuttamiselle.

-Voisi esimerkiksi kouluille ja päiväkoteihin perustaa taas johtokuntia, joissa vanhemmat pääsevät vaikuttamaan suoraan.

Mihin yhtiöitä tarvitaan?

Keskustan Hannu Kärpänen nostaa kevätkauden tärkeimmäksi asiaksi kaupungin omistajaohjauksen hiomisen.

-Pitää pohtia kaupungin omaa historiaa ja verrata muihin kuntiin. Mihin yhtiöitä tarvitaan?

Erilaisiin suunnitelmiin ja strategioihin Kärpänen toivoo joustavuutta.

-Ettei asioita lukita kymmeniksi vuosiksi eteenpäin, kun tulevaisuuden ennustettavuus vain heikkenee.