Uutiset

Poltinahon Neste katoaa katukuvasta

Poltinahon Nesteen toiminta Hattelmalantie 2:ssa loppuu ensi maanantaina. Tankkauspiste poistuu vuokrasopimuksen loppuessa Poltinahon risteyksestä, koska sitä pidetään turvallisuusriskinä uudelle poliisitalolle. Kylmäaseman alueen maaperä puhdistetaan kevään aikana.

Maaperä on pilaantunut pitkän ajan kuluessa polttoaineen jakelutoiminnan seurauksena. Öljyhiilivedyillä pilaantuneita maita on arviolta 2200 kiintokuutiota. Pilaantuneeksi arvioidun alueen pinta-ala noin 615 neliötä. Puhdistustyö on tarkoitus toteuttaa tämän kevään aikana.

Pilaantunut alue on puhdistettava, ettei siitä aiheutuisi haittaa terveydelle ja ettei se rajoittaisi kiinteistön jatkokäyttöä. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edellyttää maaperän puhdistamisesta tekemässään päätöksessä, että samalla selvitetään pohjavesien mahdollinen pilaantuminen kylmäaseman lähiympäristössä. Kylmäasema sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Ahveniston pohjavesialueella.

Hämeen Ely-keskus ohjeistaa myös, että pilaantunut maaperä kaivetaan pois ja kuljetetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan on valvottava maan puhdistustyön laatua.

Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu ympäristölle haittaa. (HäSa)

Bensakauppaa liki 50 vuotta
Poltinaholla on ollut jakeluasema 1960-luvulta asti.
Aluksi asemaa piti Oy Gulf Oil Ab.
Vuonna 1973 asema siirtyi Kesoil-verkostoon.
Vuonna 1998 asema siirtyi Nesteen väreihin.
Tankkauspiste suljetaan 28. 2. 2011 ja alueen maaperä puhdistetaan kevään aikana.
Lähde: Hämeen Ely-keskus.