Uutiset

Popsimattomat pillerit palautettava apteekkiin

Lääkekaapit ja ensiapulaukut on syytä tarkistaa kerran vuodessa ja siivota tarpeettomat lääkkeet pois.

Vanhentuneet, pilaantuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet voi viedä Kanta-Hämeessä apteekkeihin. Jätehuoltoyhtiö Kiertokapula hoitaa lääkkeet turvalliseen loppukäsittelyyn Ekokemille.

Vanhentuneet lääkkeet voi myös toimittaa kuntien vaarallisen jätteen vastaanottopisteisiin, kiertäviin vaarallisten jätteiden keräyksiin tai jätteidenkäsittelyalueille.

Lääkkeitä ei saa missään tapauksessa hävittää jäteveden tai kotitalousjätteen mukana. Roskalaatikoista lääkkeet voivat päätyä vääriin käsiin, viemäriin päätyneet lääkkeet taas ovat haitaksi vesistölle ja jäteveden puhdistukselle.

Asianmukaisesti lääkkeensä hävittää noin kaksi kolmasosaa suomalaisista. Joka viides nakkaa lääkkeensä roskikseen tai viemäriin.

Pakkaus muistuttaa vanhentumisesta

Kotitalouksilta lääkejätteen palauttaminen apteekkeihin ei maksa mitään. Lääkkeet pitää kuitenkin lajitella ennen apteekkiin viemistä.

Lääkkeet tulee säilyttää alkuperäispakkauksessa. Silloin on helppoa tarkistaa paitsi annostus ja käyttötarkoitus, myös vanhentumispäivämäärä.

Lääkkeitä ei pidä säilyttää kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa, sillä lääkkeet ovat arkoja kosteudelle. Jäätymistäkään lääkkeet eivät yleensä kestä, joten niitä ei kannata jättää talven yli esimerkiksi mökille tai veneeseen.

Luontaistuotteet ja apteekista ostetut elintarvikkeet, ravintovalmisteet ja vitamiinit eivät ole lääkejätettä. Ne voidaan hävittää sekajätteen mukana.

Elohopeattomat kuumemittarit voi hävittää sekajätteen mukana. Digitaaliset mittarit sen sijaan ovat sähkö- ja elektroniikkaromua, jolloin niiden paikka on vaarallisten jätteiden keräyksessä, ei apteekissa. (HäSa)

Mainos