Uutiset

Puheenjohtajan arvot voivat erota puoluekentästä

 

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajista Ville Niinistö (vihr.) on arvoliberaalein ja Päivi Räsänen arvokonservatiivisin (kd.). Talouspolitiikassa liberaaleinta linjaa ajavat Carl Haglund (r.) ja Alexander Stubb (kok.) ja vähiten liberaalia Paavo Arhinmäki (vas.).

Näin arvioivat neljän eri ajatuspajan asiantuntijat, joita Lännen Media pyysi sijoittamaan puoluejohtajat kuvitteellisille janoille puheenjohtajien arvojen, talouspoliittisen linjan ja ympäristöarvoihin suhtautumisen mukaan.

– Suomessa kukaan ei ole läpikotaisin liberaali. Esimerkiksi talouspolitiikassa Carl Haglund (r.) ja Juha Sipilä (kesk.) ovat muuten talousliberaaleja, mutta puoluetaustansa takia heillä on joitakin erittäin epäliberaaleja kantoja, sanoo Ajatuspaja Liberan tutkimuspäällikkö Heikki Pursiainen.

– Keskustassa ei voi olla täysin talousliberaali, koska keskusta perinteisesti kannattaa maatalouden tukemista ja aluepoliittisia päätöksiä, jotka eivät edusta liberalismia.

Pursiaisen mukaan Haglund on sekä arvoissa että talouspolitiikassa liberaali kaikessa muussa paitsi rkp:lle tärkeissä kysymyksissä. Pakkoruotsin puolustaminen ja ruotsinkieliset kiintiöt eivät tue muuten liberaalia linjaa.

AJATUSPAJOJEN asiantuntijoiden mukaan usein puoluejohtajat joutuvat myötäilemään aktiivikannattajiensa mielipiteitä.

– Alexander Stubb (kok.) on henkilönä liberaali, mutta hänen pitää tehtävänsä puolesta himmailla. Kun kannatuksessa on tullut takapakkia, hän on alkanut viljellä ”koti, uskonto ja isänmaa” -retoriikkaa, huomauttaa Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos.

– Vihreiden Niinistöllä ei ole ”porvarillisten äänestäjien taakkaa” ja hän voi julkisuudessa olla niin liberaali kuin oikeasti onkin, Liberan Pursiainen sanoo.

Pursiainen uskoo, että Antti Rinne (sd.) taas on arvokonservatiivisempi kuin sdp:n linja on.

Grönroosin mukaan Rinne taas tietoisesti luo äijäimagoa kalastellakseen konservatiivisempia duunariäänestäjiä. Vasemmistofoorumin Ruurik Holm muistuttaa, että Rinne on puhunut myös äijäfeminismistä, mikä perustelee hänen asemointiaan arvoliberaalille puolelle.

NIINISTÖN, HAGLUNDIN, Stubbin ja Rinteen lisäksi arvoliberaaliksi laskettiin myös Paavo Arhinmäki. Tasa-arvoinen avioliittolaki nostettiin jakavaksi teemaksi arvoissa. Vasemmistofoorumin Holm nosti Arhinmäen kaikkein arvoliberaaleimmaksi, koska Arhinmäki on tasa-arvoisen avioliittolain lisäksi puhunut myös transsukupuolisten oikeuksien puolesta.

Ajatuspaja e2:n Karina Jutila ei pidä liberaalina, että puoluejohtaja vaatii arvokysymyksissä ryhmäkuria kuten Soini vaati tasa-arvoisessa avioliittolaissa.

– Tai vihreissä on niitä, jotka harmittelevat, että ydinvoimaan otetaan aina niin kategorinen kanta. Niinistön kannanotoissa näiden vihreiden mielipiteitä ei oteta huomioon.

Arvokonservatiiveina pidettiin Päivi Räsästä, Timo Soinia ja Sipilää.

Jutila kysyy, mihin on kadonnut kristillisdemokraattien arvoliberaali siipi, jota kokoomukseen loikannut entinen puheenjohtaja Bjarne Kallis edusti.

– Sipilällä on uskonnollinen tausta eli hän on varmaan arvokonservatiivi. Hän ei tuo arvoja niin paljon esiin, koska haluaa saada liberaalia talouspolitiikkaansa kannattavia kokoomuslaisia äänestäjiksi, arvelee Simo Grönroos.

ARVOISSA KONSERVATIIVISET voivat talouspolitiikassa olla liberaalimpia. Esimerkiksi Räsänen kannattaa taloudessa maahanmuuton esteiden poistamista, julkisen sektorin pienentämistä ja verojen alentamista.

– Soinilla on populistiselle puolueelle tyypillisiä liberaaleja piirteitä kuten aukiolojen vapauttaminen, pakkoruotsin poistaminen ja liberaali alkoholipolitiikka, Pursiainen sanoo.

– Soini on villi lapsi, jota on talou­dessa vaikea sijoittaa. Hän on uudistavan politiikan kannalla, mutta vastustaa EU:ta, Jutila pohtii.

Vasemmistofoorumin Holm oli ainoa, jonka mielestä Haglund ja Stubb eivät ole talousliberaaleja.

– Kumpikin suhtautuu elvytykseen kielteisesti. Elvytys vireyttäisi yritystoimintaa.Toiseksi yhteisöveron alentamisen puolustaminen hyödyttää suuryrityksiä eli se sorsii pienyrityksiä.

NIINISTÖÄ JA ARHINMÄKEÄ kaikki pitivät ympäristöarvojen puolustajina. Yhtä selkeää oli, että Soinille talous ja työpaikat menevät ympäristöarvojen edelle. Sipilän ympäristökanta jakoi mielipiteitä. Jutila muistutti, että Sipilä puhuu vahvasti biotalouden puolesta.

Holmin mukaan Sipilän ehdotus luonnonvaraministeriöstä ei kerro ympäristöarvojen puolustamisesta. LM–HÄSA

Asiasanat

Päivän lehti

9.4.2020