fbpx
Uutiset

Pullerin liikennejärjestelyt aiheuttaneet eniten päänvaivaa

Liikennejärjestelyt ovat aiheuttaneet eniten päänvaivaa Pullerin alueen urheilupuiston suunnittelussa Hämeenlinnassa. Alueen kaavaa muutetaan, koska sinne on tarkoitus rakentaa monitoimihalli.

Uuden asemakaavan luonnos on tulossa lähiaikoina nähtäville, ja siitä järjestetään myös yleisötilaisuus.

Kaksi suurta parkkipaikkaa

Urheilupuistosta monitoimihalleineen on jo aiemmin esitelty alustavia suunnitelmia ja kuvia, eikä esimerkiksi rakennusten sijoittelu poikkea niistä juurikaan. Sen sijaan liittymien ja parkkipaikkojen sijaintia on mietitty tarkemmin.

-Alustavissa suunnitelmissa isoja parkkialueita oli kolme, mutta nyt luonnoksessa niitä on kaksi. Tällä on pyritty selkeyteen ja samalla siihen, että varsinainen kenttäalue rauhoitetaan liikenteeltä kokonaan, kertoo arkkitehti Johanna Närhi.

Kaavaluonnoksen mukaan liikenne ohjataan alueelle samoin kuin nykyisinkin eli Meijerikadun ja Härkätien kautta. Lisäksi ajatuksena on, että suurten tapahtumien aikaan sallittaisiin kulku myös palloiluhallin takaa Meijerikadulle.

Meijerikadun liikenne huolena

Alustavissa kuvissa oli merkitty myös erillinen parkkipaikka Parolantien ja Härkätien kulmaukseen ja siitä liittymä Härkätielle, mutta ne eivät ole mukana kaavaluonnoksessa.

Alueen asukkaat ovat olleet huolissaan liikenteen lisääntymisestä Meijerikadulla. Kaavaluonnoksen asiakirjoissa todetaankin, että jatkossa katu pitää ehkä peruskorjata ja sen varteen rakentaa kevyen liikenteen väylä.

Kaavaluonnoksessa Pullerin alueelle on sijoitettu monitoimihallin lisäksi viisi täysimittaista jalkapallokenttää, ja lämmitettävä tekonurmikenttä. Lisäksi alueella on pienempiä harjoituskenttiä ja kaavassa varaudutaan myös pesäpallokentän siirtoon Hämeensaaresta Pullerin alueelle.

Luonnosvaiheen jälkeen asemakaavan muutosta muokataan edelleen ja se tulee vielä uudelleen yleisön nähtäville kaavaesityksenä. Sen jälkeen se etenee vahvistettavaksi. (HäSa)

Menot