Uutiset

Punelian säännöstely puretaan

Punelia-järven säännöstely on tarkoitus purkaa Lopella. Purkusuunnitelmaa esitellään kuntalaisille tiistaina kello 18 Lopen kunnantalolla.

Järven säännöstelypato luukkuineen on tarkoitus muuttaa luukuttomaksi pohjakynnykseksi. Säännöstelyn purkamisella ei oleellisesti muuteta järven pitkäaikaisia vedenpinnan korkeusvaihteluja. Alimmat vedenpinnan tasot nousevat noin 20 senttiä. Samalla järvi saa myös kala- ja venetien.

Yli 30 vuotta jatkunut säännöstely on turvannut Helsingin vedensaannin. Säännöstely voidaan purkaa Päijänne-tunnelin syrjäytettyä Punelian vedenhankinnallisen merkityksen. (HäSa)

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic