fbpx
Uutiset

Puolueilla samanlaiset eväät ulko- ja turvallisuuspolitiikassa – lähinnä kanta Nato-jäsenyyteen erottaa

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on saattanut jäädä vähälle väittelylle vaalien alla, koska suuria eroja puolueiden välillä ei ole. Suhtautumisessa sotilasliitto Natoon on eroja.
Sotilasliitto Nato on eniten puolueiden ajatuksia jakava tekijä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg lehdistötilaisuudessa Washingtonissa torstaina. Kuva: TOM BRENNER
Sotilasliitto Nato on eniten puolueiden ajatuksia jakava tekijä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg lehdistötilaisuudessa Washingtonissa torstaina. Kuva: TOM BRENNER

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehtävänä on turvata Suomen itsenäisyyttä ja suomalaisten turvallisuutta sekä hyvinvointia.

Linjauksia näitä tavoitteita varten on perinteisesti tehty Suomessa puolueiden kesken yhteisymmärryksessä ja tämä todennäköisesti jatkuu vaalien jälkeen.

Esimerkiksi sdp:n vaaliohjelmassa näin jopa edellytetään.

Suuria esteitä konsensuksen jatkumiselle ei vaaliohjelmien perusteella ole, koska monesta asiasta ollaan samaa mieltä.

Ohjelmissa penätään tukea sääntöperustaiselle kansainväliselle politiikalle, halutaan Suomen olevan mukana konfliktien ratkomisessa, kannatetaan yleistä asevelvollisuutta ja tuetaan YK:ta ja myös EU:ta globaalien ongelmien ratkaisuissa.

Vihreät ja vasemmistoliitto haluaisivat tosin uudistaa ajan kanssa asevelvollisuusjärjestelmää tasa-arvoisemmaksi ja enemmän vapaaehtoisuuteen perustuvaksi.

Ilmastonmuutoksen torjunta mukana

Uutta ohjelmissa on se, että monella puolueella on listattu ilmastonmuutoksen torjunta myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan otsikon alle.

Samassa yhteydessä ainakin sdp, kokoomus, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto, rkp ja kristillisdemokraatit ovat valmiita nostamaan kehitysyhteistyön rahoitusta 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Kehitysyhteistyötä halutaan suunnata niin tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen, pakolaisuuden juurisyihin kuin ilmastotyöhön.

Unioni pulmia ratkomassa

Suurin osa puolueista haluaa olla mukana rakentamassa Euroopan unionia vahvaksi ja yhtenäiseksi, jotta unioni pystyisi ratkomaan muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä maahanmuuttoon liittyviä pulmia. Myös puolustusyhteistyössä EU nähdään hyvänä kumppanina muun muassa, sdp:n, kokoomuksen ja vihreiden ohjelmissa.

Keskusta nostaa ohjelmassaan suorimmin esiin mahdollisuuden puolustusyhteistyöstä Ruotsin kanssa. Ruotsi-yhteistyölle on kannatusta muissakin puolueissa.

Perussuomalaisten linjaukset eroavat muista hieman siten, että puolue toivoo (vuoden 2015 ohjelmassa) ennemmin yhteistyötä Pohjoismaiden kesken kuin vahvempaa EU:ta. Kriisinhallinnassa perussuomalaiset pitää YK:ta EU:ta parempana instituutiona.

Perussuomalaisilla ja vihreillä ei ole uusimmissa vaaliohjelmissaan suoria mainintoja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mutta puolueet ovat aiemmin tehneet linjauksia aiheesta. Vaaliohjelmissaan perussuomalaiset keskittyy erityisesti maahanmuuttoon ja vihreät ilmastoon.

Ei Nato-johtoisille harjoituksille

Sotilasliitto Natoon suhtautumisessa on jonkin verran eroja. Vasemmistoliitto ilmoittaa ohjelmassaan suoraan, että Suomen linja perustuu sotilaalliseen liittoutumattomuuteen eikä Suomi osallistu Nato-johtoisiin harjoituksiin, joissa harjoitellaan Naton 5. artiklan mukaista yhteistä puolustusta.

Sdp on valmis rauhankumppanuusohjelmaan Naton kanssa. Keskusta ja vihreät haluavat pitää turvallisuuden Suomen omissa käsissä, mutta sanovat samalla seuraavansa tilannetta. Perussuomalaiset ei kannata Nato-jäsenyyttä, mutta ei myöskään pidä Natoa mörkönä.

Kokoomus on ohjelmassaan valmis “laajentamaan ja syventämään ” turvallisuusyhteistyötä myös Naton kanssa. Myös rkp haluaa kehittää yhteistyötä Naton kanssa.

Menot