fbpx
Uutiset

Puoluejohtajien vappupuheita hallitsivat hallituksen muodostamiseen ja tulevaisuuteen liittyvät teemat

Perussuomalaisten Halla-aho kritisoi voimakkaasti tapaa muodostaa hallitus. Rinne ja Andersson keskittyivät puheissaan hyvinvointiin tarvittaviin investointeihin. Haavisto korosti vihreiden ilmastovaatimusten periaatteellisuutta.
Jussi Halla-ahon ja Antti Rinteen vappupuheiden sisällöstä voi yrittää löytää viitteitä käynnissä olevien hallitusneuvotteluiden jatkoista. Kuva: JARNO KUUSINEN
Jussi Halla-ahon ja Antti Rinteen vappupuheiden sisällöstä voi yrittää löytää viitteitä käynnissä olevien hallitusneuvotteluiden jatkoista. Kuva: JARNO KUUSINEN

Puoluejohtajat ja muut johtavat poliitikot ovat pitäneet vapunpäivänä perinteisiä vappupuheitaan.

Puheiden sisällössä kiinnostavat tänä vuonna muun muassa kesken olevaan hallitukseen muodostamiseen ja tuleviin eurovaaleihin liittyvät kohdat.

Helsingissä alkuiltapäivästä puhunut sdp:n puheenjohtaja ja hallitustunnustelija Antti Rinne peräänkuulutti tulevaisuushallitusta ja korosti luottamuksen ilmapiirin tärkeyttä.

– Tulevan hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa omalla politiikallaan, että ihmisten luottamus lisääntyy ja että jokainen ihminen pidetään mukana. Että ketään ei jätetä ulkopuolelle tai yksin.

Tulevaisuuslinja tarkoittaa Rinteen mukaan panostuksia koulutukseen ja ihmisten osaamiseen pienistä lapsista nuoriin ja opiskelijoista työelämän konkareihin. Se tarkoittaa koulutuksen, osaamisen ja tieteen kunnianpalautusta.

Rinne puhui eriarvoisuutta käsitelleessään muun muassa pitkän työuran tehneiden suomalaisten ja eläkeläisten köyhyydestä.

– Ei ole mitenkään hyväksyttävää, että vuonna 2019 – Suomen ollessa yksi maailman rikkaimmista valtioista – maamme rakentaneet ihmiset joutuvat miettimään, ostavatko he ruokaa vai lääkkeitä.

Rinne toisti jo aiemmin kuullun vaatimuksensa alle 1400 euron eläkkeiden nostamisesta 100 euron tasokorotuksella useamman vuoden ohjelmalla.

Rinne vaati puheessaan myös työelämän sopimisen kulttuurin ja sopimusyhteiskunnan vahvistamista.

– Olemme olleet eri mieltä, mutta neuvottelemalla on aina päästy yhteisiin ratkaisuihin. Tästä voimavarasta on pidettävä kiinni. Sopimusyhteiskunta on meidän kilpailukyvyn kannalta etu, ei rasite. Siksi sopimisen kulttuuria pitää kehittää ja vahvistaa.

Rinne lupasi, että työntekijöiden oikeuksia ei poljeta ja että työttömiltä työnhakijoilta ei leikata viittä prosenttia työttömyyskorvauksesta. Hän myös keventäisi pieni- ja keskituloisten verotusta.

Halla-aho arvosteli tapaa muodostaa hallitus

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi Helsingissä pitämässään vappupuheessa haluavansa lopettaa nykymuotoiset hallitusneuvottelut. Halla-aho pitää nykymallia ongelmallisena. Hänen mukaansa Suomen tapa muodostaa hallitus on huonompi kuin Ruotsissa tai Tanskassa.

– Se, että melkein kaikki puolueet voivat Suomessa liittoutua melkein kaikkien muiden kanssa, on selkeästi ongelma äänestäjien kuluttajansuojan kannalta. Samoin se, jos kaikki irtisanoutuvat yhteistyöstä yhden puolueen kanssa. Äänestämisellä ei silloin ole kovin paljon merkitystä päätöksenteolle, eikä vaalituloksesta voi vielä lainkaan päätellä, millaista politiikkaa on tulossa, Halla-aho perusteli kantaansa.

Halla-aho luonnehti hallitusmuodostelija Antti Rinteen edessä olevaa urakkaa haastavaksi. Muut puolueet antoivat eiliseen mennessä vastauksensa Rinteen esittämiin kysymyksiin.

– Rinnettä ei käy tällä hetkellä kateeksi. Muut puolueet toki haluavat hallitukseen, mutta ne ovat esittäneet pitkän listan kynnyskysymyksiä ja vaatimuksia, joita on erittäin vaikeaa ellei mahdotonta sovittaa toisiinsa tai Rinteen omiin vaalilupauksiin. Joku joutuu vielä syömään sanansa ja kääntämään takkinsa, Halla-aho arveli.

Haavisto kommentoi Metsä Groupin Kemin sellutehdasta

Turussa puhunut vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto totesi, että vihreät eivät ole valmiita tinkimään ilmastotavoitteista hallitustunnusteluissa. Haavisto arvelee ilmaston, ympäristön ja koulutuksen nousevan esille tulevissa eurovaaleissa.

Haavisto muistutti, että kahdeksan puoluetta on jo sitoutunut tavoitteeseen pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Haavisto uskoo, että keinoista löytyy yhteisymmärrys.

Haavisto otti puheessaan kantaa myös Metsä Groupin Kemiin kaavailemaan sellutehtaaseen.

– Kaikki ymmärtävät, että uudet työpaikat ovat aina myönteinen asia. Mutta nyt on oikea hetki pysähtyä myös miettimään, miten metsäteollisuus varmistaa, että Suomi pysyy ilmastotavoitteissaan ja miten luonnon monimuotoisuus turvataan. Tähän ei saada vastausta, ellei Suomen metsäteollisuus kokonaisuudessaan ota haastetta vastaan, Haavisto korosti.

Haaviston mukaan Suomi, Eurooppa ja maailma tarvitsevat vahvaa EU:ta, joka pystyy vastaamaan ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen ja teknologisen kehityksen mukanaan tuomiin kysymyksiin.

Andersson peräänkuulutti hyvinvoinnin palauttamista

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puhui Turussa ja Salossa. Anderssonin mukaan vaalituloksen pitää näkyä niin tulevan hallituksen kokoonpanossa kuin hallitusohjelmassa.

– Antti Rinne – sinun vastuullasi on nyt lunastaa suomalaisille annettu tärkeä lupaus tasa-arvon ja hyvinvoinnin vahvistamisesta. Oikeisto on vuosi toisensa jälkeen tarjonnut meille ikäviä päätöksiä, kiperiä leikkauksia ja heikennyksiä toisensa jälkeen. Nyt on aika rakentaa. Nyt on aika tehdä toivon politiikkaa, Andersson totesi.

Andersson vaatii epäinhimilliseksi ja epäonnistuneeksi kutsumansa aktiivimallin purkamista kokonaan.

– Se ei kuitenkaan riitä, että heikennyksiä perutaan, vaan me haluamme kehittää suomalaisia työmarkkinoita eteenpäin. Työmarkkinoiden murros, työsuhteiden sirpaloituminen ja osaamisvaatimusten kasvu tarkoittavat, että yhteiskunnan pitää suhtautua uudella tavalla osaamiseen ja työntekoon. Ihmisille pitää turvata mahdollisuudet omaehtoiseen opiskeluun paljon nykyistä laajemmin samalla kun koulutustarjontaa avataan kaikilla koulutusasteilla. Avoimien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rinnalle tarvitsemme avoimia ammattioppilaitoksia sekä kaikille suomalaisille suunnattua opinto-ohjausta.

Menot