Uutiset

Purinsuon humuksen pelätään rehevöittävän Räyskälän järvet

-Tuolla näet saaren, jonka ympäri pääsi 20 vuotta sitten soutamalla. Nyt matalikko on kasvanut niin umpeen, että saaresta pääsee kävelemällä salmen yli.

Lopen Myllyjärven rehevöitymistä esittelee Ossi Ikävalko, jolla on ollut mökki järven rannalla yli 25 vuotta.

Järvien liettymminen ja umpeenkasvu on huolestuttanut jo jonkin aikaa Räyskälän seudun asukkaita siinä määrin, että nyt Pernunnummen järvialueelle on saatu EU:n EMO-rahaa.

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Jonna Orava selvittää kesän aikana järvien nykytilan ja kehityssuunnan.

Järvien kuntoa seuraa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, joka luokittelee Lopen kymmenistä pienistä ja isommista järvistä neljän tilan heikoksi.


Kaitalammin tila jo heikko

Pieni lampi, Kaita, lähellä Räyskälän ilmailukeskusta luokitellaan heikkokuntoiseksi. Myös Siltastenjärven tila on huono, samoin kuin Vähäjärven ja Nummilammin.

– Myllyjärvi on vielä hyvässä kunnossa, mutta sen tila on vuosien varrella selvästi heikentynyt samoin kuin monen muun. Haluamme nyt selvittää, mikä on todellinen tilanne ja miten soilta valuvan lietteen määrää voidaan vähentää, kertoo Luoteis-Lopen loma-asukasyhdistyksen hallituksen aktiivijäsen Ossi Ikävalko.

Jonna Orava kyselee parhaillaan asukasyhdistyksen kotisivuilla asukkaiden havaintoja järvistä. Asukkaiden halutaan kertovan pohjan kunnosta, rantojen kasvustosta ja millaista kalaa järvistä nousee.


Melkuttimista voi vaikka juoda

Luoteis-Lopen loma-asukasyhdistyksen lähes 60 jäsentä pelkäävät, että nummen upeat erämaajärvetkin alkavat rehevöityä. Natura-alueella Melkuttimien kunto on vielä erinomainen.

Iso-Melkuttimen ja Vähä-Melkuttimen kirkkaana läikkyvän veden läpi näkee helposti parinkin metrin syvyyteen. Pohjassa välkkyy valkea harjualueen järvien alkuperäinen hiekka, jota ei muta peitä.

Melkuttimista Myllyjärveen laskevat ojat lirisevät läpinäkyvää ja juomakelpoista vettä.

Myllyjärveen Melkuttimesta laskeva oja yhtyy Purinsuolta tulevaan laskuojaan. Yhtymäkohdassa näkyy, kuinka suolta tuleva paksu ja samea vesi sekoittuu kristallinkirkkaana virtaavaan Melkuttimenojan veteen.


Selkeytysaltaat eivät riitä

Metsäkeskus rakensi pari vuotta Purinsuolle selkeytysaltaita ja pintavalutuskenttiä puhdistamaan suon valumavesistä humusta, mutta viime syksynä käyttöön otettu allas ei vielä Ossi Ikävalkon mielestä pysty kirkastamaan vettä riittävästi.

-Tässä ojassa näkee hyvin, miten humusta virtaa ojitetuilta suoalueilta Pernunnummen järviin. Pohjaan on vuosien varrella kerrostunut jopa puoli metriä paksu mutakerros, jonka alla on hieno hiekka.

Muta lisää järvien umpeen kasvamista ja särkikalakannan kasvua.


Edessä kunnostustyöt

Myllyjärven tilan heikkenemistä yritettiin jo pari kesää sitten katkaista laajoilla kaislan niitoilla, mutta nyt halutaan selvittää koko alueen järvien tarvitsemat hoitotoimet.

-Kokoamme metsämaiden omistajat saman pöydän ääreen ja mietimme yhdessä Pernunnummen alueen hoitomahdollisuuksia. Metsähallituksen Natura-metsien lisäksi täällä on Riitalan ja Someron yhteismetsää, Ossi Ikävalko sanoo.

Syksyyn mennessä Jonna Orava saa valmiiksi järvien nykytilan selvitystyön. Ensimmäisen vaiheen jälkeen loma-asukasyhdistys teettää alueen järville ja lammille kunnostussuunnitelmat, jotka sitten kolmannessa vaiheessa toteutetaan.

Järvien tilaa voi tarkastella osoitteessa www.kvvy.fi/cgi-bin/tietosivu_loppi.pl?sivu=kartta_b1.html .Sivulle löytyy linkki myös asukasyhdistyksen kotisivulta www.llla.fi

Menot