Uutiset

Putinin puhetta leimasi pinnallisuus

Venäjän presidentin Vladimir Putinin Kansakunnan tila -puhe oli tälläkin kertaa järeää tekstiä itäisen suurvallan tilasta ja ongelmista, myös niiden ratkaisumalleista. Putin esiintyi tyylilleen uskollisesti johtajana, jolla on käsissään kaikki vallan tärkeät langat. Kuten onkin.

Putinin puheen sisältö kuitenkin yllätti. Venäjän presidentti oli opiskellut syvällisesti väestöpolitiikkaa ja keskittyi siksi pohtimaan, mitä pitäisi tehdä väestön vähenemiselle. Putin löi pöytään, tästä eteenpäinkin käytävän keskustelun pohjaksi, kovan luvun: Venäjän väkiluku pienenee joka vuosi peräti 700 000 hengellä.

Putin intoutui nostamaan väkikadon maansa vaikeimmaksi ongelmaksi. Vaikeutta koskeva näkemys pitää paikkansa, sillä Venäjällä ei ole löydettävissä helppoja keinoja väestöpolitiikan tehostamiseksi.

Syntyvyyttä on lisättävä perheitä ja äitiyttä tukemalla. Siinä Putinin puheen punainen lanka. Nyt perheisiin syntyy yksi lapsi, tulevaisuudessa kaksi-kolme, jos Putinin hahmottelema perhepoliittinen ohjelma tuottaa toivottuja tuloksia.

Kun Venäjän talous kasvaa hyvää vauhtia, Putin voi ratkaista väestöongelmaa rahalla. Ensimmäisestä lapsesta maksettavaa lapsilisää pitäisi kaksinkertaistaa. Rupla on muutenkin valttia presidentin väestöohjelmassa.

Perheiden tukeminen Putinin linjauksen mukaisesti tulee Venäjälle kalliiksi. Kaiken lisäksi on perusteet epäillä, miten ohjelma lopulta puree. Presidentti hyvin rehellisesti myönsi, että lasten hankinnan tiellä on painavia sosiaalisia syitä: pienet asunnot, huonot tulot, pelko lasten pärjäämisestä ja epäily siitä, kuinka äiti pystyy palaamaan työelämään monta lasta synnytettyään.

Putinin väestöohjelma on pinnallinen, sillä se ei pysty järjestämään perheille riittävän suuria asuntoja ja nostamaan ratkaisevasti perheiden elintasoa.

Venäjällä on jo nyt murheellisen paljon lapsia, joista kukaan ei pidä huolta. Perimmäinen selitys suoranaiselle heitteillejätölle on äidin ja isän vakava päihdeongelma. Jos perheille ryhdytään jakamaan lapsiluvun mukaan lisää ruplia on helppo nähdä, mitä Putinin väestöpolitiikasta pahimmassa tapauksessa saattaa seurata.

Putin ei tietenkään voinut unohtaa puheessaan armeijaa, uskollista tukijaansa. Hän korosti, että Yhdysvallat käyttää puolustukseen rahaa 25 kertaa Venäjää enemmän. Tätä eroa presidentti haluaa kuroa umpeen. Tässäkin asiassa talouden kasvu, ennen muuta öljystä saatavat varat, antaa pelivaraa.

Armeijassakin raha on vain osaratkaisu. Venäjä on saamassa kaksi uutta ydinsukellusvenettä, mikä nostattaa suurvallan itsetuntoa. Ruplilla ei kuitenkaan poisteta venäläissotilaiden huonoa kohtelua, hyvin yleistä simputusta. Venäjän armeija kaipaa perusteellista henkistä remonttia. Putin painotti armeijan laatua, mutta ei kertonut, miten hän olisi sitä nostamassa.

Mainos