Uutiset

Pyöriäistarkkailuun uutta ulottuvuutta

Työpaikkahakemus. Euroopan unionin komissio/ co. maa- ja metsätalousministeriö/kalatalousosasto

Anon kunnioittavasti, että hakemukseni otetaan huomioon täyttäessänne uusia pyöriäisentarkkailijan virkoja.

Kyseinen, hyväpalkkainen ja kevyt työ sopii minulle mainiosti, sillä jo nuorukaisena sovin lapion, rautakangen ja muiden hikiastaloiden kanssa, ettemme koskaan töni toisiamme.

Empiirisistä kokemuksistani kalatalouden asiantuntemuksessa tyydyn mainitsemaan, että tunnistan vaivatta kaislikossa kesähelteillä lötköttävän hauen molopäisestä matikasta. Sulkavan ja lahnan erotan toisistaan viimeistään aterialla. Sulkavassa on kosolti enemmän syömistä haittaavia ruotoja kuin lahnassa.

Akateemisesta perehtyneisyydestäni aihealueeseen nostan esiin Tampereen yliopistossa appron verran suoritettua ympäristöpolitiikan oppikokonaisuutta. Hiilinielujen ja järvien syyskierron syvimmät olemukset ovat pysyneet kirkkaina mielessäni.

Pidän luonnollisena, että pyöriäisentarkkailua laajennetaan jo lähivuosina rannikkokalastusalueen ulkopuolelle. Suomen aluevesillä ei ole tosin vuosikymmeneniin pyöriäisiä nähty kuin television luontodokumenteissa, mutta silti pitää tarkkailla.

Jo maakuntien tasa-arvon ja eheän aluerakenteen nimissä tarkkailua pitäisi laajentaa myös maamme runsaisiin sisävesiin. Vanajaveden laajoilla selkävesillä eikä poukamissa ole koskaan, sitten Yoldia-meren vetäytymisen, havaittu ainoatakaan pyöriäisvalaiden heimoon lukeutuvaa elikkoa.

Siksi olisikin erityisen tarpeellista ja palkitsevaa tehostaa tarkkailua myös sisävesillä. Eihän sitä koskaan tiedä.

Rohkenen esittää jo näin virkaa hakiessani pyöriäisten tarkkailutoimen tuntuvaa lisäämistä, koska unionille on tuttua turhien töiden teettäminen ja eurokansalaisten ja heidän elinkeinojensa ytimiin menevä syynäys.

Esimerkiksi käyköön maataloustukien tarkastustoimi. Maatilojen uksia kolkuttavien kananlaskijoiden ja muiden piennarten mittamiesten vuotuiset kulut ovat huimat 38 miljoonaa euroa, mutta heidän tarkastuksensa ovat johtaneet vain runsaan miljoonan tukieuron takaisinperintään.

Summa on työhön nähden kovin vaatimaton. Johtopäätökseksi jää, että tarkastajat ovat joko täysin ammattitaidottomia tai sitten suomalaiset ovat Välimeren kansoihin nähden läpeensä rehellisiä, liian kanssa.

Edellämainittuihin näkökohtiin viitaten rohkenen esittää, että palkkaatte minut ja riittävästi sisävesikokemusta omaavia apulaisia viivytyksettä pyöräistarkkailijan arvostettuun virkaan.

Työn voin aloittaa viimeistään elokuussa Vanajavedellä. Tuolloin monet miespuoliset kesäasukkaat ovat jo lähteneet kaupunkiin töihin ja jättäneet naisensa yksin mökilleen.

Pyöriäistarkkailija venemiehistöineen olisivat hyvin tervetulleita moneen rantaan elokuisiin kuutamobileisiin.

Oikein järjestettynä tarkkailutoimi ehkäisisi kesäleskien syrjäytymistä ja edistäisi heidän tasa-arvoaan, sillä jokainen tietää, millaista elämää kaupunkipaikoissa vietetään, kun muija on jäänyt mökille.

Odotan malttamattomasti nimitystä, sekä omaani että kokeneen venemiehistön.

Kunnioittaen,

Mainos