fbpx
Uutiset

Pysyvä talviaika oli kesäaikaa suositumpi - kellojensiirtokyselyssä suuri määrä robottivastauksia

Kesä- ja talviajasta tehdyssä avoimessa verkkokyselyssä robottien tehtailemia vastauksia oli ainakin noin 220 000 eli lähes kolmasosa annetuista vastauksista. Oikeusministeriön mukaan Otakantaa.fi-palvelussa havaitut robottivastaukset on poistettu kellojensiirtokyselyn tuloksista.

– Ne on siivottu pois lopullisesta aineistosta, mutta sitä ei voi toki tietää, mikä on jäänyt huomaamatta, arvioi neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson keskiviikkona STT:lle.

Varmuutta ei siis ole siitä, kuinka paljon tehtailtuja vastauksia hyväksyttyyn aineistoon on saattanut jäädä. Lisäksi sama ihminen on voinut vastata kyselyyn useamman kerran.

Wilhelmssonin mukaan Otakantaa-palveluun kaavaillaan nyt teknistä ratkaisua robottivastausten estämiseksi sekä optiota eli mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen.

-Syy, miksi sitä (sähköistä tunnistautumista) ei ole ollut, on se, että ollaan nähty tärkeänä, että myös sellaiset henkilöt, nuoret ja muut, joilla ei ole näitä tunnistusvälineitä, pystyvät vastaamaan tällaiseen kyselyyn.“Tunnistautuminen nostaa kynnystä”Oikeusministeriön Wilhelmsson arvioi, että kyselypalvelun luotettavuus voisi parantua esimerkiksi juuri tunnistautumisen myötä.

– Tietenkin luotettavuuttahan se toki lisää. Mutta on sanottava, että jos tällaiseen kyselyyn tai keskusteluun osallistumiseen vaaditaan vahvaa tunnistautumista, niin se korottaa huomattavasti kynnystä osallistua.

Otakantaa.fi-palvelusta vastaa oikeusministeriö, mutta varsinainen valmistelu- ja sisältövastuu kellojensiirtoasiassa on liikenne- ja viestintäministeriöllä.

Oikeusministeriössä uskotaan, että verkkokyselyjen tuloksia perkaaville virkamiehille on apua ennen kaikkea kansalaisten avoimista vastauksista ja ideoista – ei pelkistä jaa- ja ei-vastauksista.

– Valmistelijoille on hyvin tärkeää myös saada argumentteja puolesta ja vastaan, ja minkätyyppistä sisältöä niissä on. Sitten he arvioivat, mikä on käyttökelpoista ja ei, Wilhelmsson sanoo.Talviajalle hiukan enemmän tukeaLiikenne- ja viestintäministeriön mukaan pysyvään talviaikaan siirtyminen sai hiukan suuremman kannatuksen kuin pysyvään kesäaikaan siirtyminen niin avoimessa verkkokyselyssä kuin erillisessä kyselytutkimuksessa.

Keskustelua herättäneessä Otakantaa.fi-palvelun avoimessa verkkokyselyssä vastaajien kannat menivät lähes tasan. Hyväksytyistä vastauksista 52 prosenttia oli talviajan kannalla ja 48 prosenttia kesäajan kannalla.

Kaikkiaan vastauksia tuli 677 000, joista noin 454 000 eli noin 67 prosenttia hyväksyttiin. Talviaikaa kannatettiin noin 238 000 vastauksessa ja kesäaikaa noin 216 000 vastauksessa.

Erillisessä Kantar TNS:n toteuttamassa kyselytutkimuksessa noin 47 prosenttia kannatti pysyvää talviaikaa, ministeriö kertoo. Kesäajan kannalla oli puolestaan 39 prosenttia. Syyskuun loppupuolella tehdyssä kyselyssä vastauksia oli vajaat 1 100, ja virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.Eduskunnalla päätösvaltaSuomi ei voi päättää kellojen siirtelystä luopumisesta, vaan päätös asiasta on tehtävä EU:ssa. Jos kellojen siirtelystä päätetään luopua unionissa, Suomessa eduskunta tekee päätöksen siitä, mikä aika valitaan pysyvästi käyttöön.

EU-komissio esitti odotetusti syyskuussa, että jäsenmaat lopettaisivat jokakeväisen ja -syksyisen kellojen siirtelyn. Jo tätä ennen asiasta oli tehty Suomessa muun muassa kansalaisaloite, mutta eduskunnalla ei ollut toimivaltaa päättää asiasta.

EU-komission ehdotuksen käsittely jatkuu jäsenmaista koostuvassa neuvostossa ja parlamentissa. Vielä on epäselvää, millä aikataululla muutos voisi edetä – ja kuinka laajaa kannatusta idea on lopulta saamassa EU-maissa.i.

Asiasanat

Menot