fbpx
Uutiset

Rahapula jäytää bussiliikenteen palvelutasoa

Linja-autoliikenteen palvelutaso paranee ehkä parin vuoden kuluttua Hämeenlinnan seudulla.

Siihen tarvitaan kuitenkin rahaa.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että palvelutason parantamista pohditaan, kun valmistellaan vuoden 2013 budjettia.

Kantakaupungin ja osittain myös Hattulaan suuntautuvan linja-autoliikenteen linjoihin kannattaa tehdä muutoksia vasta, kun moottoritien katteen rakennustyöt eivät enää hidasta liikennettä eli kesällä 2013.

Tämän talven aikana on tarkoitus suunnitella Hämeenlinnan kaupunkiliikenteelle uusi, nykyistä tehokkaampi linjastorakenne.

Kaupunginosakeskuksiin eli Hauholle, Iittalaan, Lammille, Renkoon ja Tuulokseen linja-autolinjoja kulkee tällä hetkellä harvakseltaan. Nykyinen palvelutaso on ainakin osittain riittämätön.

Tavoitteena on nostaa palvelutasoa vähitellen. Siihenkin tarvitaan rahaa, sillä osa uusiin kaupunginosiin kulkevasta liikenteestä on jo tällä hetkellä ostoliikennettä.

Vaihdoton yhteys

Seutuliikenteessä paras palvelutaso on tavoitteena välille Turenki-Hämeenlinna-Parola.

Tällä välillä liikkuu jo taajamajuna, mutta myös linja-autovuoroja on tarkoitus uudistaa niin, ettei bussia tarvitsisi vaihtaa, jos matkustaa tällä runkolinjalla.

Tällä välillä liikennettä on myös kaikkina viikonpäivinä. Tosin sunnuntaisin liikennöintiaika on muita päiviä lyhempi.

Seuraavaksi tärkeysjärjestyksessä tulevat kaupungin keskustasta kaupunginosakeskuksiin kulkevat yhteydet. Myös Hämeenlinnan ja Tervakosken välinen yhteys kuuluu tähän luokkaan.

Nämä linjat liikennöidään ainakin arkipäivisin ja lauantaisin.

Harvemmin asutuilla alueilla on muutamia bussivuosija arkipäivisin erityisesti, jos niillä on koulukuljetusten tarvetta.

Tällä hetkellä on erityisesti paineita parantaa yhteyksiä kaupunginosakeskuksiin.

Kaupunkiliikenteessä suurin kysyntä on itä-länsi-akselilla kantakaupungissa. Kantakaupungissa reuna-alueet ja teollisuusalueet jäävät vain arkisin liikennöivien bussilinjojen varaan.

Tukea tarvitaan lisää

Joukkoliikenteen kustannukset ovat nousseet viime vuosina polttoaineen hinnan nousun myötä.

Hämeenlinnan kaupungilta kuluu tänä vuonna joukkoliikenteeseen noin kaksi miljoonaa euroa, josta 35 prosenttia tulee valtionavustuksina.

Joukkoliikennekustannuksista 40 prosenttia maksetaan asiakkaille lipputukina ja 60 prosenttia yrityksille liikennöintikorvauksina.

Merkittävä osa liikenteestä ajetaan edelleen lipputuloilla. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunkiliikenteestä noin 75 prosenttia ajetaan ilman yhteiskunnan tukea.

Lähivuosina erityisesti kaupunginosakeskuksiin suuntautuva liikenne tarvinnee nykyistä enemmän tukea.

Myös Janakkalan kunnanhallitus antoi lausuntonsa joukkoliikenteen palvelutasosta maanantaina. Se totesi seudullisen joukkoliikennejaoston tavoitteet oikeiksi.

Janakkala ei kumminkaan halua vielä sitoutua palvelutason toteuttamiseen. (HäSa)

Menot