Uutiset

Raideliikenteen vaikeudet sitkeätä lajia

Suomalaisilla on huonoa onnea tai osaamattomuutta, ehkä molempia, raideliikenteen kalustohankinnoissa. Pitkään aikaan ei ole kuultu hyviä uutisia, jotka vahvistaisivat kansalaisten uskoa kiskokalustoon. Kaikki VR:lle hankitut Pendolino-junat joutuvat takuukorjauksiin, sillä niiden toimivuus on ollut jatkuvasti kyseenlaista. Juniin vaihdetaan kytkentälaitteet, joiden takia ne ovat olleet usein myöhässä. Vika on ollut tiedossa jo vuosia ja on kummallista, ettei sitä ole korjattu jo aikaisemmin.

Helsingin kaupungin liikennelaitos investoi saksalaiseen matalalattiaisiin raitiovaunuihin. Vaunut ovat kuitenkin olleet jatkuvasti varikoilla korjattavina. Niiden korirakenteet eivät kestä ja nyt liikennelaitos harkitsee koko 40 raitiovaunun kaupan purkamista.

Ennen pääsiäistä espanjalainen Talgo myi omistamansa Otanmäen vaunukalustotehtaan suomalaiselle sijoittajaryhmälle. Läksiäisikseen espanjalaiset ihmettelivät, etteivät suomalaistehtaan valmistamat junanvaunut tahdo kelvata VR:lle. Heidän mielestään suomalaiset ovat liian sinisilmäisiä EU:n kilpailuvaatimusten edessä ja ostavat aina halvimman, joskaan ei sopivimman kaluston käyttöönsä. Kokemukset osoittavat, etteivät hankitut junatyypit sovellu Suomen ajoin äärimmäisiin sääoloihin.

On ylipäätään ihme, että joillakin on edelleen uskoa suomalaiseen junanvaunuteollisuuteen ja yritykselle löytyi jatkaja.

Pendolinojen vuonna 1992 alkanut tarina suorastaan vilisee epäonnistumisia. Toistaiseksi ne eivät ole lunastaneet niitä odotuksia, joita niihin asetettiin. Junan piti kilpailla nopeudessa ja palveluissa bussi- ja lentoliikenteen kanssa. Mutta huippunopeuksiin, 220 kilometriin tunnissa ei juurikaan ylletä. Vaikka junan tekniikka toimisikin, ratojen heikon kunnon takia junasta ei voida ottaa läheskään kaikkia tehoja irti.

Kalusto-ongelmien lisäksi junaliikenteen mainetta ovat mustanneet rataverkon turhan usein toistuvat sähköviat. Talven aikana ei liene ollut ainoatakaan täysin häiriötöntä viikkoa.

Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa toimivilla kulkuyhteyksillä on keskeinen merkitys. Ne helpottavat kansalaisten jokapäiväistä elämää ja tukevat osaltaan kansantalouden kehitystä ja kasvua. Monille elinkeinoille raskaasta teollisuudesta vapaa-ajan palveluihin sujuvalla junaliikenteellä on huomattava myönteinen vaikutuksensa.

Myös Suomessa on käynnistynyt taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Yhtenä keinona on liikennepäästöjen tuntuva vähentäminen.

Juuri nyt raideliikenteellä voisi, taas kerran, olla edessään suuri tulevaisuus. Se tuottaa liikennesuoritteeseen nähden selvästi vähemmän päästöjä kuin maantie- ja lentoliikenne.

Jos nopeat junat kuljettaisivat matkustajia kaupunkien keskustoista toiseen aikataulussa ja ongelmitta, niiden olisi helppoa kilpailla lentoliikenteen kanssa.

Niin pitkään kuin kiskoilla ei ole luvattua kesäkeliä, bussi- ja lentoliikenteellä ei ole pelkoa asiakaskadosta.

Päivän lehti

31.5.2020