Uutiset

Räjähdysainejäämät mietityttävät sorarallin uhreja

Asukkaiden kuulemistilaisuudessa Janakkalassa nousi tiistaina esiin huoli kallioperän räjäytyksen yhteydessä maaperään jäävistä räjähdysainejäämistä.

Huoli koskee Vähikkälässä sijaitsevaa Kyöstilänharjua, josta Niemisen Sora oy suunnittelee kiviaineksen ottoa. Hämeen Ely-keskus kuitenkin pysäytti lupaprosessin viime vuoden lopulla ja päätti soveltaa sorahankkeessa harkinnanvaraista ympäristövaikutusten arviointi -menettelyä (YVA) yksityishenkilön aloitteesta.

-Räjähdysainejäämiä jää maaperään, vaikka oltaisiin kuinka huolellisia tahansa. Niitä voi ajautua vyöhykkeisiin, joissa kulkee pohjavesiä, ja sitä kautta järviin ja kaivoihin. Pohjavesialuetta ei sietäisi tuhota, luennoi noin nelikymmenpäiseen yleisöön kuulunut mies, joka kertoi työskennelleensä 35 vuotta kaivosalalla.

Kyöstilänharjun ottoalue sijaitsee ykkösluokan pohjavesialueen sisällä.

-Hydrogeologi saa tehdä mallin siitä, miten se pohjaveteen vaikuttaa, vastasi YVA-konsultti Matti Jokinen Insinööritoimisto Matti Jokisesta.

”Maa-aines pitää selvittää”

Samainen alueen asukas myös epäili, että Niemisen Sora ei ole selvittänyt tarkkaan, minkälaista maa-ainesta harju tarkalleen sisältää.

-Te etsitte maa-ainesta, jota siellä ei ole. Lisäksi siellä on moreenia välissä, eli ette tule saamaan sitä määrää soraa ja hiekkaa kuin luulette, malminetsintään ja geologiaan erikoistunut asukas uskoo.

-Sitä, minkälaiset sorapeitteet alueella on, ei ole varmistettu. Kallio on paikoin melko pinnassa. En kanna huolta siitä, miten Niemisen Sora saa maa-aineksen myytyä, eräänlaisena selvitysmiehenä asiassa toimiva Matti Jokinen totesi.

Yhtiö on hakenut lupaa 1,7 miljoonan kuution ottoon 10 vuoden aikana 11 hehtaarin alueella.

Asukkailta toivotaan lausuntoja

Asukasillassa Hämeen Ely-keskus halusi kuulla asukkaiden huolenaiheita YVA-menettelyä varten ja toivoo niitä kirjallisesti 17. kesäkuuta asti.

Kevään ja kesän mittaan YVA-menettelyssä selvitetään mm. kiviaineksen oton vaikutukset maisemakuvaan ja kulttuuriperintöön sekä liikenteeseen. Lisäksi kartoitetaan päästöt sekä melu- ja tärinähaitat. Arviointiselostus valmistunee elokuussa.

Alueen asukkaita huolettavat jo nykyiset muutaman kilometrin säteellä toisistaan olevat kiviaineksen ottoalueet ja niiden aiheuttamat haitat.

YVA-menettely päättynee joulukuussa, jonka jälkeen otto- ja ympäristölupahakemusten lupaharkinta jatkuu.

Vaihtoehtoina ovat, että hanke toteutuu nykyisen hakemuksen mukaisesti tai Hämeen maakuntakaavan mahdollistamana 25 hehtaarin ottoalueena. Molemmissa tapauksissa on mahdollista käyttää joko polttomoottori- tai sähkökäyttöistä murskaamoa.

Mahdollista on myös se, että hanke ei toteudu lainkaan. (HäSa)

Päivän lehti

19.1.2020