Uutiset

Rakennuttajamääräykset kiristyvät heinäkuussa

Rakennuttajan vastuu työmaan turvallisuudesta kasvaa heinäkuun alussa, kun uudet rakennusalan työsuojelusäädökset astuvat voimaan.

– Rakennuttajan on varmistuttava, että rakennustyöstä laadittavan turvallisuusasiakirjan tiedot välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle. Asiat on käsiteltävä yhteistyössä ennen rakennustyön aloittamista, tarkastaja Heikki Vuori Hämeen työsuojelupiiristä kertoo.

Rakennuttajan on nimettävä työmaalle päätoteuttaja, jonka on ennen rakennustöiden alkua selvitettävä työmaan vaara- ja haittatekijät ja poistettava ne.

Heinäkuun alussa uudistuvat myös määräykset työmaiden sisäisestä liikenteestä, palovaarasta, pelastautumisesta, työskentelytasoista, kulkuteistä ja telineistä.

– Merkittävä muutos aikaisempaan on, että rakennustelineitä saa pystyttää, purkaa ja muuttaa vain pätevän henkilön johdolla sellainen työntekijä, jolle on annettu asiaan liittyvää erityisopastusta, Heikki Vuori kertoo.

Mainos