fbpx
Uutiset

Raportti pääosin vanhan kertausta

Merkitystään menettänyt Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA pitää sitkeästi kiinni roolistaan kansakunnan herättelijänä. EVA:n tuoreen, Suomen Kuvalehden päätoimittajan Tapani Ruokasen kirjoittaman, raportin “Suomen menestyksen eväät – Tiekartta tulevaisuuteen” perimmäistä sanomaa ei tarvitse tulkita. Suomen on asemansa ja hyvinvointinsa turvaamiseksi pystyttävä muuttumaan muuttuvassa maailmassa.

EVA on raportissaan huolissaan ennen muuta globalisaatiosta, väestön ikääntymisestä ja rakennetyöttömyydestä. Näiden uhkien takia Suomi on pulassa, jos asenteet, ratkaisut ja toimintatavat eivät ratkaisevasti muutu. Raportti ansiokkaasti korostaa, että johtavissa asemissa olevien henkilöiden on kyettävä tekemään myös ikäviä ratkaisuja. Tällä hetkellä gallupit ohjaavat liikaa päätöksentekoa, ravistelee EVA.

Raportti vilisee ratkaisuehdotuksia, joista osa on hyvällä tahdolla ja yhteisvoimin toteutettavissakin. Kiitosta maamme tulevaisuudesta huolta kantavat ansaitsevatkin siitä, ettei EVA:n raportti ole pelkkä luettelo uhkakuvia, jotka kampeavat kuin korkean voiman sanelemana hyvinvointivaltion kumoon. Monet mahdollisuudet ovat omissa käsissämme, vaikka kansainvälistymiseen johtavassa ketjussa pienellä Suomella on tietysti olemattoman vähän vaikutusvaltaa.

EVA karsastaa gallupdemokratiaa, mutta sortuu siihen itsekin. Talouselämän kermalta kysyttiin, tuleeko Suomen olla muuttuvassa maailmassa taitava ajopuu, kelpo kilpailija, taantuva syrjäseutu vai globaali huippuosaaja. Tässä äänestyksessä -yllätys,yllätys! – sai eniten kannatusta viimeksi mainittu vaihtoehto. Kaiken lisäksi on selvää, että tulevaisuuden Suomi on aivan mistä ponnisteluista huolimatta sekoitus kaikista neljästä tulevaisuuden mallista.

Kipeät ratkaisut kaipaavat vahvoja johtajia. Tästä tosiasiasta ei suomalaisia riittävän usein muistuteta, joten on aivan paikallaan, että EVA perää johtajia kantamaan vastuunsa. Kaikeksi onneksi raportti ei sorru osoittelemaan sormella vain poliitikkoja ja työmarkkinajohtajia. Koko yhteiskunnassa on johtavassa asemassa olevien kannettava nykyistä suoraselkäisemmin vastuunsa maan tulevaisuudesta.

EVA:n raportissa on paljon vanhan kertausta. Mitään uutta eivät sisällä esimerkiksi sen verotusta koskevat ehdotukset. Perin helppoa on myös soittaa torvea ja vaatia, että kansa on pystyttävä vakuuttamaan muutoksen välttämättömyydestä. Suomalaisia on niin monet kerrat ennenkin suorastaan peloteltu syvän ja laskettua nopeamman murroksen seurauksista. Kuka kertoo kansalle, miksi tutut sanat juuri nyt on otettava erityisen vakavasti?

Vahvasta johtajuudestakin on helppo suoltaa iskulauseiden tapaista tekstiä. Millä eväillä maan poliittinen johto, lähinnä hallitus aivan kokoonpanosta riippumatta, voi tehdä kipeitä ratkaisuja ohi kansan tahdon? Kuinka hyvin lopulta media, jota Ruokanen edustaa, ymmärtää kovia päätöksiä? Politiikassa ei ole temppu eikä mikään kaatua saappaat jalassa.

Menot