fbpx
Uutiset

Rastilan murskausasia KHO:n käsiteltäväksi

Milloin kiviaineksen murskaukseen tarvitaan ympäristölupa ja milloin riittää se, että toiminnan harjoittaja tekee asiasta niin sanotun meluilmoituksen kuntaan?

Tähän Janakkalan ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen haluaisi selvyyttä. Siksi hän on tehnyt tämänkeväisestä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Rastilassa murskausta viime kesänä

Kiistanalainen murskaus tehtiin viime kesänä Janakkalan Rastilan alueella. Toimija oli Maarakennus M. Laivola.

Laivola teki Janakkalan ympäristöviranomaiselle ilmoituksen melua aiheuttavasta murskauksesta Rastilassa. Ympäristöpäällikkö Tamminen hyväksyi ilmoituksen, mutta antoi toiminnalle aikaa ja melutasoa koskevia ehtoja.

Eräät lähiseudun asukkaat valittivat Tammisen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Valittajat katsoivat, että murskausta varten olisi pitänyt vaatia ympäristölupa.

Hallinto-oikeuden päätös saatiin maaliskuussa. Hallinto-oikeus oli valittajien kannalla ja katsoi, että ympäristölupa olisi pitänyt olla. Tosin asialla ei ole enää käytännön merkitystä, sillä Rastilan murskaukset tehtiin jo viime kesänä.

Meluilmoitus vai ympäristölupa?

Nyt Tamminen haluaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta linjauksen erityisesti kahteen seikkaan. Ensinnäkin, miten tarkkaan ottaen määritellään enintään 50 päivää kestävä murskaustoiminta, joka ei vaadi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa?

Ja toiseksi: katsotaanko sähkökäyttöisellä murskaimella tapahtuva murskaus vaaraksi pohjavedelle?

Tamminen tulkitsi hyväksyessään Rastilan meluilmoituksen, että kyseinen murskaus oli asetuksen mukaista alle 50 päivää kestänyttä toimintaa, joka ei tarvitse ympäristölupaa. Hallinto-oikeus kuitenkin otti lukuun myös alueella aiemmin tehdyn murskauksen.

Asetuksenmuutos lisäsi tiukkuutta

Asiaa monimutkaistaa pari vuotta sitten tehty asetuksenmuutos. Aiemmin ympäristölupa tarvittiin, mikäli murskauspäiviä oli yli 50 vuodessa. Nykyään se tarvitaan, jos murskauspäiviä on yhteensä yli 50 päivää.

– Kyseessä on siis asetusmuutoksen siirtymäajan tulkinta siitä, otetaanko aiempi toiminta huomioon, kun murskauspäiviä lasketaan, Tamminen sanoo.

Rastilassa ei 50 päivän raja ylity, jos aika lasketaan asetuksen muutoksen voimaantulosta.

Rastila on arvokasta pohjavesialuetta, ja siksi Tamminen määräsi, että murskauksessa on käytettävä sähkökäyttöistä murskainta. Silti hallinto-oikeus katsoi, että murskaus aiheuttaa vaaran pohjavedelle. Tamminen on eri mieltä ja haluaa asiasta myös KHO:n kannan. (HäSa)

Menot