Uutiset

Rengossa ei valtuustoa ohiteta

Antero Niemelä epäilee, että Rengon valtuusto ohitetaan suurkuntavalmistelussa. Tämä pelko on turha. Valtuustoa ei tässä asiassa ole mahdollista ohittaa. Lainvoimaisia lopullisia ratkaisuja ei voi syntyä, ellei valtuusto tee päätöksiä.

Lokakuun toisena päivänä Rengon ja neljän muun kunnan valtuustot hyväksyivät sopimuksen, joka koskee suurkunnan valmistelun periaatteita. Se ei ole lopullinen päätös. Samalla Rengon kunnanvaltuusto päätti kansanäänestyksen järjestämisestä ja, että: ”Kunta selvittää tasavertaisesti muita mahdollisia yhteistyövaihtoehtoja esimerkiksi Hattulan ja Janakkalan kanssa”.

Toin suunnitelman vaihtoehtojen selvittämiseksi heti kunnanhallituksen kokoukseen. Näin ollen kunnanhallituksen puheenjohtajan arvostelu on epäoikeudenmukaista. Se pantiin pöydälle lähinnä kahdesta syystä. Monen mielestä se ei ollut kelvollinen pohjapaperi eikä siitä oltu ehditty riittävästi käydä keskusteluja. Toisaalta vaihtoehtojen vertailu nyt päätettyyn suurkuntamalliin ei ole mahdollista ennen, kuin nähdään minkälainen siitä tulee – siis paperilla. Sitten sitä voidaan pitää mittapuuna muille vaihtoehdoille.

Muista vaihtoehdoista voidaan kyllä alustavasti jotain todeta. Ongelmallisimmaksi muodostuu koulunkäynti. Renkolaiset käyvät yläasteen ja lukion Hämeenlinnassa. Nämä löytyvät myös sekä

Janakkalasta, Hattulasta että Lammilta. Lammi tuskin tulee kyseeseen, mutta kulku joko Parolaan tai Turenkiinkin on kohtuuttoman hankalaa. Suoria bussivuoroja tuskin saadaan. Näin ollen olisi Hämeenlinnassa vaihdettava bussia. Tästä seuraa koulupäivien piteneminen ja lisätarvetta taksien syöttöliikenteelle. Kunnanhallituskeskustelussa todettiinkin, että tällaiseen koululaisten siirtelyyn ei ryhdytä, vaikka tulevaisuuden ratkaisu olisi minkälainen tahansa.

Myös perusterveydenhuollon järjestäminen pitäisi jotenkin ratkaista, kun yllä mainittu sopimus merkitsee kuntayhtyminen purkamista.

On muistutettava taas kerran, että voimaan tuleva puitelaki edellyttää jokaiselta kunnalta realistisiin ennusteisiin ja voimavarojen arviointiin perustuvaa uskottavaa suunnitelmaa kaikkien palvelujen järjestämisestä. Nyt PATU-viisikko tekee tätä yhdessä. Jos Renko ei näin tekisi, sillä olisi käsitykseni mukaan käytettävissään vain nuo ”muut vaihtoehdot” ja ongelmallinen koulukysymys monen muun asian kanssa ratkaistavanaan.

Renko on vuosikymmenien aikana hitsautunut erittäin tiiviisti Hämeenlinna-keskeiseen yhteistoimintaan. Jos nyt ”itsenäisyys” menee , on helppo esittää vasta-argumentti, että se olisi mennyt aikapäiviä sitten, jos olisi pitänyt koettaa toimia yksin tai ilman Hämeenlinnaa.

Kuntalaisten tarvitsemien palvelujen saatavuuden näkökulmaa on kaiken aikaa korostettu keskeisenä. Tässä se nousee väkisinkin hyvin konkreettisesti etusijalle. On sittenkin sivuseikka, istuuko kunnanhallitus Rengonraitilla vai Raatihuoneella tai meneekö kunnanjohtajalta virka.

Valtuuston päätöksen kansanäänestyksestä ymmärsin niin, että kuntalaisilta kysytään kantaa erilaisiin vaihtoehtoihin. Ajankohta lienee joskus ensi vuoden loppupuolella. Tosin on enemmän kuin toivottavaa, että esimerkiksi lehdessä kuntalaiset ottavat jo nyt kantaa siihen, miten ja mistä he haluavat tulevaisuudessa hakea ne palvelut, joita Rengon rajojen sisällä ei ole tarjolla.

Antti Leinikka

kunnanjohtaja

Renko

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic