Uutiset

Riihimäellä puhdistetaan torin maaperä

Riihimäellä Välikadun ja toriaukion pysäköintialueen maaperä puhdistetaan massanvaihdolla. Hämeen ympäristökeskus antoi päätöksensä tiistaina.

Toriaukion pysäköintialueen maaperästä löydettiin yhdestä pisteestä vähän öljy-yhdisteitä. Öljyä löytyi myös Välikadun toriaukealta.

Pilaantuneen maa-aineksen määräksi on arvioitu noin 195 tonnia.

Toriaukion maaperän puhdistamisen ja Välikadulla kunnallistekniikan uudistamisen yhteydessä pilaantuneet maa-ainekset poistetaan, lajitellaan haitta-ainepitoisuuksien mukaan sekä kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Toriaukea ei sijaitse vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.

Lisäksi Hämeen ympäristökeskus edellyttää, että alueen maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti ja selvitys, jotka tulee toimittaa Hämeen ympäristökeskukselle ja Riihimäen kaupungin ympäristölautakunnalle. (HäSa)

Päivän lehti

20.1.2020