fbpx
Uutiset

Riihimäen keskusta on vaarassa kastua

Kerran tuhannessa vuodessa Riihimäen keskusta, Peltosaari ja Uhkoila voivat kärsiä pahoja tulvavahinkoja, kuten kesällä 2004.

Se johtuu siitä, että kaupungin keskusta sijaitsee merkittävällä tulvariskialueella.

-Tulva on tosi harvinainen, mutta se voi tapahtua vaikka kahtena perättäisenä vuotena, muistuttaa Kanta-Hämeessä kartoitusta tehnyt tarkastaja Reijo Seppälä.

Voiko jäiden- ja lumien sulamisesta aiheutua Riihimäen keskustaan tänä keväänä tulva?

-Tällä hetkellä Suomen ympäristökeskuksen ennuste ei näytä pahalta. Se tietenkin riippuu paljon säistä. Jos on lämmintä ja sataa vettä, sulaminen tulee nopeasti ja aiheuttaa ongelmia.

Suomen ympäristökeskuksen johtava hydrologi Bertel Vehviläinen on samalla kannalla. Hän arvioi, että 10 prosentin todennäköisyydellä Vantaanjoki tulvii tänä keväänä Riihimäellä.

Reijo Seppälän mukaan riihimäkeläisten ei tarvitse huolestua. Alueelle on tehty tulvariskikartta, josta selviää, mille toiminnoille tulvista voi aiheutua vahinkoa. Esimerkiksi Herajoen vedenottamo ja jäteveden puhdistamo ovat riskialueella.

-Ne, jotka asuvat Riihimäellä, tietävät, mitä alueella tapahtuu.


Kellarit kuivana Hämeenlinnassa

Hämeenlinnaan on tehty tulvavaarakartta vuonna 2008. Sen mukaan kaupungissa ei pitäisi olla tulvaongelmia.

Talvi on ollut kuitenkin runsasluminen. Onko Vanajaveden mahdollista tulvia kevään aikana?

-Todennäköisesti vesi nousee tulvariskilukemaan, mutta sellaista tilannetta ei ole, ettei juoksutuksella saataisi tilannetta hoidettua. Ei tilanne pahalta näytä, sanoo Bertel Vehviläinen.


Ota kantaa kartoitukseen

Hämeenlinnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely) on arvioinut vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvat riskit koko Kanta-Hämeen alueella.

Vahinkojen arvioinnissa otettiin huomioon ihmisten terveys, tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö.

Tavallinen kansalainen hyötyy kartoituksesta, koska saa tietoonsa, missä merkittävät tulvariskialueet ovat.

Ely-keskusten ehdotukset tulvariskialueista ovat kuultavina kunnissa kolmen kuukauden ajan.

Kunnat, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset voivat esittää tulvariskialueista mielipiteitään. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää tulvariskialueet ehdotusten perusteella. (HäSa)

Menot