Uutiset

Riihimäen kulttuurijohtajan valinnasta valitus

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan valinnasta on Riihimäellä tehty kunnallisvalitus. Valituksen ovat tehneet virkaa hakeneet filosofian maisteri Raisa Laurila-Hakulinen, teatteritieteen maisteri Kalle Ropponen ja kasvatustieteen tohtori Timo Sinivuori. Valituksessa todetaan, ettei sotatieteiden maisterin tutkinto täytä viran kelpoisuusehtoa.

Riihimäen kaupunginvaltuusto valitsi runsas kuukausi sitten kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajaksi sotatieteen maisteri Jari Lehtoväreen. Viran kelpoisuusehdoksi oli määritelty soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Valituksen jättäneet hakijat katsovat, ettei sotatieteen maisterin tutkinto pätevöitä kunnallisen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan tehtäviin.

Virkaa haki 32 hakijaa, joista useilla oli kulttuurin, liikunnan, nuorison tai matkailun kannalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt Riihimäen kaupunginhallitukselta kunnallisvalituksesta lausuntoa. Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen. (HäSa)