Uutiset

Riihimäki ajautuu taas miinukselle

Lasten huostaanotot, vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien palkat ja vanhustenhuolto tulevat tänä vuonna Riihimäen kaupungille 1,2 miljoonaa kalliimmaksi kuin ennalta on laskettu.

– Menot ovat kasvaneet yli viisi prosenttia ja se on kestämätöntä. Talous sietäisi joten kuten kolmen prosentin kasvuvauhdin, muttei nykyistä.

– Nyt pistämme pitkällä tähtäimellä toivomme meneillään olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämiseen, toteaa talousjohtaja Aila Ylioja.

Kaupunginvaltuusto joutui maanantai-iltana tutkimaan osavuosikatsauksen synkkiä lukuja.

Tavoite oli selvitä tästä vuodesta siten, että tilinpäätökseen jäisi puoli miljoonaa euroa ylijäämää. Nyt kehitys näyttää johtavan 300 000 euron verran miinukselle.

Onni onnettomuudessa on, että vesilaitos pystyy tekemään 1,4 miljoonaa euroa ylijäämää, jolloin kaupungin ja vesilaitoksen yhteinen tilinpäätöskin päätyy 1,1 miljoonan euron verran ylijäämäiseksi.

Viime vuosina laaditut talouden tervehdyttämisohjelmat eivät ole pystyneet hillitsemään kaupungin menojen jatkuvaa kasvua. Investointejakaan ei ole saatu kuriin riittävästi vaan velkamäärä pysyy kasvussa.

Vaikka kaupungin saamat verotulot ja valtionavut ovat tänä vuonna kasvaneet yli neljä prosenttia, nousu ei riitä kattamaan menojen kasvua.


Myyntitulot pettivät

Tulot jäävät odotettua pienemmiksi, kun erityisesti teknisen toimen tonttien ja osakkeiden myynti ei ole toteutunut lasketulla tavalla. Vajetta syntyy miljoonan euron verran.

Yksinomaan vuokra-asunto-osakkeiden myynnistä odotettiin tänä vuonna saatavan tuloja 700 000 euroa, mutta nyt summa näyttää jäävän 200 000:een.

Perusturvalautakunnalle jouduttiin valtuustoistunnossa myöntämään 1,16 miljoonaa euron lisärahaa ja lisäksi pudottamaan odotettujen tulojen määrää 140 000 eurolla.

Sosiaalityössä huostaan otettujen lasten sijoittamisesta on kertynyt menoja 800 000 euroa odotettua enemmän ja maksuina sekä taksoina kerättävää tuloa 190 000 euroa laskettua vähemmän.

Lapsia on sijoitettuna koko vuoden 78, kun sosiaalitoimella on määrärahaa vain 70 lapselle.

Myös vammaispalvelut vievät 400 000 euroa enemmän kuin talousarvioon on varattu. Vaikeavammaisten subjetiivinen oikeus henkilökohtaiseen avustajaan näkyy 260 000 euron menoina.

Koti- ja vanhuspalveluissa sijaisten palkkamenot on ylitetty 760 000 eurolla. Huonokuntoisten vanhusten hoitamisesta ei selvitä ilman, että vakituisten hoitajien lomien ajaksi palkataan sijaiset.


Hiivolan koulu yksityisille

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti myös hyväksyä Hiivolan koulun myymisen Arja ja Antti Palolalle. Kaksi koulurakennusta ja 1,55 hehtaarin tontti myydään 245 000 eurolla. Kaupan esisopimus on allekirjoitettava kuukauden kuluessa valtuuston päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Palolat suunnittelevat toiseen rakennukseen pitopalveluyritystä ja toisen muuttamista asuinrakennukseksi. (HäSa)