Uutiset

Riihimäki ei taivu Hyvinkään kelkkaan

Hyvinkää ei kuulu Riihimäen kaupungin kuntaliitossuunnitelmiin edes minkäänlaisin varauksin. Jos kaupungin virkamiesjohdon valmistelema lausunto kunnallishallinnon rakennetyöryhmälle hyväksytään muutoksitta Riihimäen kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa, Riihimäki ilmoittaa olevansa valmis liitokseen Hausjärven ja Lopen kanssa.

Jollei kolmen kunnan kuntaliitoskaan onnistu, Riihimäelle sopisi osakuntaliitos, jossa Tervakoski, Launonen, Hikiä ja Ryttylä liitettäisiin kaupunkiin.

Liitos jo vuonna 2015

Kuntauudistusta valmistellut työryhmä esittää Hyvinkään, Riihimäen, Hausjärven, Lopen sekä Tervakosken ja Rajamäen liitosta.

Jos kuntaliitosta varten tehdään selvityksiä, Riihimäen seudulla voidaan ottaa vastaan jopa valtion asettama kuntajakoselvitys. Sen sijaan esitetyllä neljän kunnan liitosalueella selvitys on tarpeeton.

Kolmen kunnan tekemä oma selvitys veisi aikaa, jolloin kuntaliitos viivästyisi vuoteen 2017. Valtion asettaman kuntajakoselvityksen avulla liitos voisi aikaistua vuoteen 2015.

Kaksinapaisuus hajottaa

Esityksessä puhutaan Riihimäestä ja Hyvinkäästä parikeskuksena. Riihimäen lausunnossa jo termiä arvostellaan omituiseksi. Kaupunki arvostelee kahden keskuksen yhdistämisen johtavan kaksoiskaupunkirakenteiseen alueeseen, joka hajauttaa yhteiskunta- ja palvelurakennetta ja lisää kustannuksia.

Jo 20 vuoden ajan jatkuneet yhteistyökuvioiden rakentelut ovat tuottaneet ammatillisen koulutuksen yhdistämisen Hyria-koulutusyhtymäksi. Elinkeinopoliittisestikin kaupungit kehittävät omaa strategiaansa itsenäisesti.

Kustannukset kasvavat

Lausunnossa arvostellaan esitystä kokonaisarvioinnin puutteista. Muutoksen vaikutusta alueen toimintoihin ja palvelutuotannon laatuun, kustannustehokkuuteen ja joustavuuteen ei arvioida riittävästi.

Kuntakoon kasvun, siitä aiheutuvien kuljetustarpeiden ja erityisesti palkkaharmonian vaikutusta kustannuksiin ei ole otettu huomioon.

Riihimäki korostaa, että kuntauudistuksen lähtökohtana tulee olla keskuskaupunkialueiden toiminnallinen ja rakenteellinen eheyttäminen sekä optimaalisen kuntakoon ja yhteiskuntarakenteen varaan rakentuvat uudet kunnat.

Lausunnon ovat laatineet kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja kehittämispäällikkö. Riihimäen kaupunginvaltuusto päättää lausunnosta runsaan viikon kuluttua maanantaina. (HäSa)

Päivän lehti

18.1.2020