Uutiset

Riihimäki säästää ensi vuonna katutöistä

Jos talvesta tulee luminen tai hankalan liukas, riihimäkeläiset joutuvat päivittelemään heikkoa katujen kunnossa pitoa. Riihimäen kaupungin tiukka talous näkyy ensi vuonna erityisesti katukuvassa.

– Uusien asuinalueiden katujen päällystäminen ja yleensäkin katujen hoito ei suju entiseen tapaan. Kun perusturvasta ja sosiaalipalveluista ei tingitä, tekniseltä puolelta on säästettävä, kuvaa Riihimäen kehittämispäällikkö Ritva Mustonen kaupungin taloustilannetta.

Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokasen virkamiesesitys ensi vuoden talousarvioksi on ollut harvinaisen hankala laatia Suomen, Euroopan ja koko maailman talouden epävarmuuden vuoksi. Keskiruokanen on tyytyväinen paperiin, joka ei juuri lisää velkaa ja päätyy vain lievään alijäämään.

Keskiruokanen pitää nykyistä velkaantumistahtia kestämättömänä. Harjunrinteen kouluremontin jälkeen kaupungin on välttämättä supistettava investoinnit minimitasolle, jotta velkamäärää saadaan laskettua.

Koko maan kuntien painotettu velkataakka asukasta kohti on 2000 euroa, kun se Riihimäellä on jo yli 3500 euroa.

Lähes yhtä tärkeänä Keskiruokanen pitää kaupungissa meneillään olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämistä. Kun terveyskeskuksen toiminta saadaan kaupungin omaan organisaatioon, uskotaan menojen kasvun taittuvan.

Kaupungin menojen kasvu on saatu ensi vuodeksi puristettua 3,2 prosenttiin. Verotulojen odotetaan kasvavan 2,3 prosenttia.


Vanhus- ja koulutyöhön lisää väkeä

Ehdotus tuo 15 uutta virkaa ja tointa vanhustenhoitoon ja kouluille. Talousarvio ei sisällä lomautuksia, mutta vapaaehtoisin lomarahatalkoin uskotaan kurottavan 0,3 miljoonan euron palkkasäästöt.

Talousarvioesitys päätyy ilman vesilaitosta 0,3 miljoonan euron alijäämään.

Investointilistalle ei mahdu kuin Harjunrinteen koulun korjauksen jatkaminen, mutta suunnittelurahaa riittää jäähallille, Tiilikadun kuntoutumisyksikölle, Peltosaaren siltaremonttiin ja paloasemalle.

Jo täydessä vauhdissa oleva Harjunrinteen koulun remontti maksaa kaikkiaan 11,8 miljoonaa euroa, josta ensi vuonna käytetään 5 miljoonaa. Valtionosuutta hankkeeseen on saatu kaikkiaan 2,1 miljoonaa euroa.

Ensi vuonna avataan uusi Metsäkorven asuinalue Karhin rajalle ja käynnistetään useamman vuoden kestävä katuvalojen peruskorjaus.

Kun uusia rakennushankkeita ei aloiteta, velkaantumisen kasvu saadaan lähes kuriin. Jo tänä vuonna kaupunki on pystynyt hillitsemään uuden lainan ottamista käyttämällä ylijäämärahastoon kertynyttä puskuria.

12 miljoonan euron ylijäämäkertymä helpottaa lähivuosinakin.

Kaupunginhallitus pääsee tarkastelemaan kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensi viikolla budjettiseminaarissaan. Talousarvion varsinainen käsittely alkaa marraskuussa. Kaupunginvaltuusto lyö lukkoon esityksen joulukuun kokouksessaan. (HäSa)