fbpx
Uutiset

Rikollisjengi United Brotherhood vastustaa lakkauttamistaan – jengipomo vaatii päästä vapaaksi vankilasta voidakseen vastustaa kieltokannetta

Rikollisjärjestö United Brotherhood sai kahteen otteeseen lisäaikaa laatia vastauksensa viranomaisten kieltokanteeseen. Seikkaperäisen vastauksen mukaan viranomaisilla ei ole oikeutta eikä perusteita viedä jengiläisiltä yhdistymisvapautta.
Liivijengi United Brotherhood on viranomaisten mukaan Suomen vaarallisin, väkivaltaisin ja vahingollisin rikollisjärjestö. Viranomaisten mukaan jengin kieltäminen on koko yhteiskunnan etu. Kuva: Poliisi Poliisi
Liivijengi United Brotherhood on viranomaisten mukaan Suomen vaarallisin, väkivaltaisin ja vahingollisin rikollisjärjestö. Viranomaisten mukaan jengin kieltäminen on koko yhteiskunnan etu. Kuva: Poliisi Poliisi

Rikollisjärjestö United Brotherhood (UB) vastustaa toimintansa kieltämistä ja jengin lakkauttamista. Vastaus jätettiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen maanantaina.

Vastauksessaan jengi kiistää lähes kaiken, mitä viranomaiset ovat jengin ja sen alajengin toiminnasta väittäneet. Vastauksen mukaan viranomaisilla ei ole oikeutta eikä syytä ajaa kieltokannetta, eikä ulottaa sitä jengien jäseninä pitämäänsä määrittelemättömään henkilöjoukkoon.

Viranomaiset vaativat syyskuun alussa UB:n ja sen alajengin Bad Unionin (BU) kieltämistä vedoten yleiseen etuun ja turvallisuuteen sekä pakottavaan yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Poliisihallituksen ja syyttäjän mukaan rikosten tekemistä varten järjestäytyneet jengit toimivat olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja.

Viranomaiset osoittivat kieltokanteen porvoolaiselle miehelle, jota he pitävät UB:n johtajana. Tutkintavankeudessa istuva mies vastasi kanteeseen lakimiehensä avustuksella, vaikka kiistikin olevansa kyseisten jengien johtaja.

Porvoolaismies vaati, että hänet on vapautettava vankilasta, jos viranomaiset aikovat kanteen ajamista oikeudessa. Miehen mukaan on täysin poikkeuksellista, että hän joutuu vastustamaan viranomaisten lakkauttamisvaatimuksia linnasta käsin.

– Täydellinen eristäminen yhteydenpidonrajoituksin, sekä tutkintavankeus estävät vastaajaa vastaamaan tähän riita-asiaan ja osallistumaan riita-asian valmistelun jatkamiseen, mies perusteli vastauksessaan.

– Esteen poistuttua, asian valmistelua voidaan vastaajan käsityksen mukaan jatkaa hänen oikeusturvaansa vaarantamatta.

Vastaus sai jatkoaikaa

Alun perin UB:n piti toimittaa vastauksensa lakkauttamiskanteeseen syyskuun loppuun mennessä. Käräjäoikeus kuitenkin pidensi vastausaikaa kahteen otteeseen jengin pyynnöstä.

Jatkoajalla laadittu vastaus on täynnä yksityiskohtaisia perusteluita jengien toimintavapauden ja olemassaolon puolesta.

Vastaus tähdentää, että yhdistymisvapaus on perusoikeus, joka kuuluu kaikille – myös rikoksista tuomituille ihmisille. Jengit tukevat vankilaan joutuneita jäseniään, mutta vastauksen mukaan kyse ei ole jäsenten rikosten hyväksymisestä.

– Vankilaan joutuvan ihmisen tai tämän perheen tukeminen osoittaa pikemminkin lähimmäisen rakkautta ja hyvää tahtoa kuin mitään muuta, vastaus painottaa.

Viranomaisten rikollisiksi määrittelemien liivijengien kieltäminen muissa maissa ei ole vastauksen mukaan mikään syy kieltää jengejä Suomessa.

United Brotherhoodin vastaus kyseenalaistaa lähes kaikki viranomaisten tiedot ja asiantuntemuksen sen ja alajengi Bad Unionin toiminnasta.

Viranomaisten kieltokanteessa nimetyistä henkilöistä suurin osa ei ole vastauksen mukaan kyseisten jengien jäseniä. Jengit eivät myöskään ole järjestäytyneet sotilaallisesti, aseet ja rikokset ovat jäsenten omalla vastuulla.

Osa suuroperaatiota

Poliisi on määritellyt liivijengi UB:n jo vuosia sitten Suomen vaarallisimmaksi, väkivaltaisimmaksi ja vahingollisimmaksi rikollisjärjestöksi.

Lakkauttamisvaatimus on osa reilut puolitoista vuotta kestänyttä viranomaisoperaatiota, jossa poliisi otti UB:n ja sen alajengin tekemiset syyniin.

Operaatio huipentui loppukesällä viranomaisten suuroperaatiossa, jossa poliisi iski UB:n ja BU:n jengitiloihin ja jäsenten koteihin.

Samassa operaatiossa poliisi otti kiinni porvoolaismiehen, jota viranomaiset pitävät UB:n johtajana ja joka on nyt vastannut jengien lakkauttamisvaatimukseen.

Rikosseuraamuslaitos osallistui suuroperaatioon, ja ratsasi poliisioperaation kanssa samanaikaisesti vankiloita perinpohjaisesti. Poliisin mukaan UB on saavuttanut vankiloissa poikkeuksellisen valta-aseman muun muassa hallitsemalla vankiloiden huumekauppaa ja kiristämällä muita vankeja.

Poliisihallitus ja syyttäjä vaativat kanteessa, että oikeus määrää jengit toimintakieltoon uhkasakon voimin välittömästi jo ennen varsinaisen lakkauttamispäätöksen voimaan tuloa. Kiellon rikkomisesta seuraisi vaatimuksen mukaan 3 000 euron sakko UB:lle, BU:lle ja niiden jäsenille.

Suomessa ei ole aiemmin vaadittu rikollisia liivijengejä toimintakieltoon. Jos oikeus päätyisi kieltämään jengien toiminnan, avoin kysymys on, mikä voitaisiin kieltämisen jälkeen katsoa toiminnan jatkamiseksi.

Menot