Uutiset

Rikosten ja riitojen sovittelu yhä yleisempää

Kanta-Hämeen sovittelutoimiston työmäärä on lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna, sillä kaikkiaan sen käsiteltävänä oli viime vuonna 343 rikos- tai riitatapausta. Edellisvuonna vastaava luku oli 316.

Sovittelutoimiston viime vuonna käsittelemistä tapauksista valtaosa oli rikoksia tai useamman rikoksen muodostamia kokonaisuuksia. Riita-asioita joukossa oli vain 14.

Sovitteluun päädyttiin muun muassa lähes 130 pahoinpitelyjutussa, 77 vahingonteossa ja 43 varkaustapauksessa. Sovittelua haettiin myös 20 petoksessa tai kavalluksessa, 20 kunnianloukkauksessa, 23 kotirauhan rikkomisessa ja 22 laittomassa uhkauksessa.

Aivan kaikissa tapauksissa ei kuitenkaan päästy sovintoon. Kanta-Hämeessä ratkaistiin viime vuonna sovittelemalla ilman oikeudenkäyntiä kaikkiaan 252 rikos- tai riitatapausta.

Myös toteutuneiden sopimusten rahakorvausten yhteismäärä on kasvanut. Viime vuonna summa oli runsaat 103 000 euroa, kun se vuonna 2009 oli runsaat 72 000 euroa.

Soviteltujen rikosten tekijäksi epäillyistä noin 150 oli tekohetkellä alaikäisiä.

Lakisääteinen rikosten ja riitojen sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua.

Sovittelu voidaan toteuttaa vain sellaisten osapuolten kesken, jotka ovat henkilökohtaisesti ja vapaaehtoisesti ilmaisseet suostuvansa sovitteluun. Osapuolilla on kuitenkin oikeus peruttaa suostumuksensa milloin tahansa sovittelun aikana. (HäSa)