Uutiset

Ruotsalaiset haluavat yhdistää rajavalvonnan

Hallitusneuvotteluita vetävä Juha Sipilä (kesk.) arvioi maanantaina, että hallitus syventää puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa.

Lännen Media selvitti huhti- ja toukokuussa, millaisena ruotsalaiset eturivin poliitikot näkevät maidemme turvallisuusympäristön ja miten pitkälle he ovat valmiita menemään yhteistyössä Suomen kanssa.

Kysymyksiin vastasi 69 kansanedustajaa ja 6 europarlamentaarikkoa. Vastaukset paljastavat, että ruotsalaiset poliitikot pitävät Pohjolan turvallisuustilannetta huonona. He arvioivat, että Venäjä on uhka Suomen turvallisuudelle ja erityisen suuri uhka Viron turvallisuudelle.

Kyselyssä on vastaajia tasaisesti kaikista Ruotsin puolueista.

Asteikolla 1–5 (5=Venäjä on suuri uhka) ruotsalaispoliitikkojen vastausten keskiarvoksi muodostui Suomen kohdalla 3,3 ja Viron peräti 4,1.

Virossa ovat meneillään maan historian suurimmat taisteluharjoitukset, joille on LM:n kyselyn valossa vahva perustelu. Ruotsalaiset poliitikot eivät sulje pois vaihtoehtoa, että Baltiassa syttyisi sota.

LM kysyi suorista uhkakuvista, joista keskustelemista suomalaiset poliitikot ovat toisinaan vältelleet.

Ruotsalaiset poliitikot eivät vierasta arkaluontoisiin kysymyksiin vastaamista: vastaajista 62 prosenttia pitää todennäköisenä, että venäläiset sotilaskoneet loukkaavat säännöllisesti Ruotsin ja Suomen ilmatilaa. Asteikolla 1–5 kysymyksen vastausten keskiarvoksi muodostui peräti 4,4.

Vastausaika oli päättymässä, kun Suomen aluevesillä havaittiin vieras vedenalainen alus.

Ruotsalaispoliitikoista 87 prosenttia pitää mahdollisena tai todennäköisenä, että Ruotsin aluevesillä havaitaan lisää vieraita sukellusveneitä.

Lännen Media kysyi, millaisiin toimenpiteisiin ruotsalaiset poliitikot ovat valmiita alueloukkausten estämiseksi. Vastaajista 47 prosenttia olisi valmis yhdistämään Ruotsin ja Suomen ilma- ja merivoimat.

MAIDEN RAJAVALVONNAN yhdistämistä kannattaa lähes 80 prosenttia vastaajista. Tulos vahvistaa, että rajavalvonnan yhdistämisellä on hyvät toteutumisedellytykset, mikäli Suomen hallitus sitä Ruotsille esittää.

– Pohjoismaat voittavat yhteensovittamisessa. Ruotsi ottaisi vastuuta ilmassa ja vedessä Itämerellä ja Suomi raskaammin armeijan puolella, kirjoittaa moderaattien mieskansanedustaja. Hän kannattaa sekä yhteistä rajavalvontaa että yhteisiä ilma- ja merivoimia.

Vastaajat Ruotsin suurimmista puolueista liputtavat vahvasti Suomi-liiton puolesta. Kyselyyn vastasi 14 poliitikkoa päähallituspuolue sosiaalidemokraateista. Heistä peräti 9 kannattaa virallista puolustusliittoa Suomen kanssa ja 11 vähintään rajavalvonnan yhdistämistä.

– Suhtaudun positiivisesti syventyvään yhteistyöhön ja lisääntyvään valmiuteen pystyä sodankäyntiin yhdessä, painottaa sosiaalidemokraattien naispoliitikko.

Suurimman porvaripuolueen moderaattien 17 vastaajasta yksitoista kannattaa puolustusliittoa ja 15 vähintään yhteistä rajavalvontaa.

VALMIUS LIITTOUTUA tai tehdä nykyistä syvempää yhteistyötä Suomen kanssa yhdistää ruotsalaisia poliitikkoja puoluekannasta riippumatta.

– Vahva ruotsalais-suomalainen puolustusliitto vakauttaisi merkittävästi tätä Euroopan kolkkaa, arvioi ruotsidemokraattien (s.) Roger Richtoff.

– Hyvä signaali maailmalle, että ratkaisemme turvallisuuspoliittiset haasteemme sekaantumatta suurvaltojen asioihin, perustelee Jeff Ahl (s.) puolustusliittoa, jonka kannalla oli jo nyt 61 prosenttia vastaajista.

Kysely toteutettiin ehdottoman luottamuksellisesti ja vastaajille painotettiin, että tarkoituksena ei ollut selvittää niin sanottua Ruotsin virallista linjaa.

Tulokset antavat vahvaa suuntaa ruotsalaispoliitikkojen turvallisuuspoliittisesta ajattelusta ja Ruotsissa vallitsevasta tilannekuvasta, koska kyselyyn vastasi viidennes Ruotsin 349 kansanedustajasta ja kolmannes länsinaapurimme 20 europarlamentaarikosta.

Kuudesta meppivastaajasta 5 sanoo ”javisst” eli kyllä Ruotsin ja Suomen puolustusliitolle.

Asiasanat

Päivän lehti

30.11.2020

Fingerpori

comic