Uutiset

Ruotsinkielisille ekaluokkalaisille tarjolla 50 kilometrin koulumatka

Hämeenlinnan ruotsinkieliseen perusopetukseen halajavien lasten vanhemmat ovat tuohtuneita kaupungin koulutuslautakunnan päätöksestä olla käynnistämättä kaupungissa ruotsinkielistä opetusta.

Lain perusteella kunta on velvollinen järjestämään perusopetuksen sekä alueen suomen- että ruotsinkielisiä oppilaita varten. Palvelun voi myös hankkia muulta järjestäjältä, ja Hämeenlinna onkin tarjonnut hämeenlinnalaislapsille mahdollisuutta aloittaa koulu Hyvinkäällä.

– Ei kukaan voi hyvällä omallatunnolla laittaa 7-vuotiasta kulkemaan joka päivä sellaista koulumatkaa, Catrin Kaartokallio ruotsinkielisten vanhempien yhdistyksestä sanoo.

Vanhempia suututtaa, että kaupunki lain täyttämiseksi tarjoaa vaihtoehtoa, johon kukaan ei todellisuudessa voi tarttua.

Vanhemmat ovat myös havainneet virheitä päätöksen perustana olevissa taloudellisissa laskelmissa. Kaupungille ruotsinkielisen perusopetuksen järjestämisestä koituviin menoihin on laskettu mukaan valtionosuus, vaikka summa ei ole kaupungin rahaa.

Hankkeen yhtenä rahoittajana toimisi Svenska folkskolans vänner -säätiö.

Opetusta
edes pienimmille

Varmoja tulijoita ruotsinkieliselle ykkösluokalle olisi Hämeenlinnassa ensi syksynä viisi, mutta oppilaita löytyisi mahdollisesti enemmänkin.

Myös kaupungin ympäristökunnissa on ruotsinkielisiä perheitä, joita Hämeenlinnassa tapahtuva ruotsinkielinen perusopetus kiinnostaisi.

Usein kuultu peruste perusopetuksen järjestämättä jättämiselle on ollut se, että jatkuvuutta ei välttämättä pystyttäisi takaamaan, ja varttuessaan oppilaat joutuisivat kenties kuitenkin matkaamaan muille paikkakunnille opetusta saamaan.

Vanhempien mielestä tämä ei kuitenkaan vähennä alaluokkien ruotsinkielisen opetuksen tärkeyttä.

– Esimerkiksi 13-vuotias on jo 7-vuotiasta paljon valmiimpi matkustamaan ja päättämään itse, haluaako saada ruotsinkielistä opetusta, Kaartokallio perustelee.

Jatkuvuutta lisäisi Hämeenlinnan seudulla myös se, että useissa ruotsinkielisissä perheissä on pieniä lapsia, joista kasvaa uusia koululaisikäluokkia.

Ruotsia äidinkielenään puhuvien koululaisten määrä alueella onkin lähivuosina lisääntymään päin.

Toteutukseen
kaksi tapaa

Ruotsinkielistä perusopetusta ajavat vanhemmat neuvottelevat tänään tiistaina asiasta kaupunginjohtajan kanssa.

Tapaamisessa on mukana myös tamperelaisen Svenska samskolan i Tammerforsin johtaja.

Hämeenlinnan ruotsinkielisille voitaisiin järjestää perusopetusta Svenska samskolan i Tammerforsin filiaalikouluna. Tällöin koulun hallinto olisi olemassa jo entuudestaan. Filiaalikoulujärjestely olisi periaatteessa mahdollista aloittaa jo ensi syksynä, kun taas Hämeenlinnan kaupungin oman opetuksen järjestämiseen aikataulu on liian tiukka.

Mainos