Uutiset

Sääjärvenojan reitin kunnostus alkaa

Janakkalan Sääjärvellä alkavat padon muutostyöt ja kalatien rakentaminen. Hankkeen tavoitteena on vähentää nykyisten patojen hoitotarvetta ja nostaa vesistön kalataloudellista arvoa.

Sääjärven 1920-luvulla rakennetulla padolla säädeltiin vedenpinnan korkeuksia ja virtaamia alun perin Harvialan kartanon voimalaitosta varten. Nyt tämä padon säädeltävyys poistetaan ja viereen rakennetaan uusi pohjapato ja kalatie.

Sääjärven työmaa kestää alkukesän, jonka jälkeen hanke jatkuu Kempin padon muuttamisella. Myös tästä padosta poistetaan säätelymahdollisuus ja padon alapuolelle rakennetaan pohjapato kalateineen.

Syksyllä tehdään vielä Kempin padon läheisellä Lussilammella ruoppauksia. Töiden aikana voi Sääjärven alajuoksulla esiintyä ajoittaista veden samentumista. Hankkeen toisessa vaiheessa vuonna 2012 muutetaan vastaavasti Kesijärven ja Isojärven padot sekä rakennetaan niihin kalatiet.


Tulviminen vähentyy

Valmistuttuaan työt mahdollistavat kalojen liikkumisen koko vesialueella. Erityisesti tästä hyötyvät vaeltavat lajit, kuten taimen ja ankerias. Muutokset myös vähentävät veden tulvimista Sääjärven alapuolisille pelloille. Järvien nykyisiin vedenpinnan korkeuksiin ei puututa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ovat mukana UPM-Kymmene Oyj, Hämeen ely-keskus, Harvialan osakaskunta, Vanajavesikeskus ja Janakkalan kunta. Hankkeen vesilain mukaisen luvan haltija on UPM-Kymmene Oyj, jonka vastuulle padot ja kalatiet jäävät. (HäSa)

Päivän lehti

20.1.2020