Uutiset

Saako kirjailija e-kirjasta saman korvauksen?

Digitaalisten kirjojen lisääntyminen on tuonut kuluttajalle uusia tapoja nauttia kirjallisuudesta. Mutta voittavatko myös tekijät?

Saako kirjailija digitaalisesta kirjasta samanlaisen korvauksen, Suomen tietokirjailijoiden lakimies Mari Wallgren?

– Ei aina. Normaalisti tekijä saa tietyn prosenttiosuuden kustantajan nettotulosta. Tekijänpalkkion suuruuteen vaikuttavat palkkioprosentin lisäksi myyntihinta ja arvonlisävero. Painetuilla kirjoilla verokanta on 10 prosenttia, sähköisillä julkaisuilla 24 prosenttia. Eli vaikka kirja olisi myyty samaan hintaan painettuna ja sähköisenä, tekijälle tuleva osuus on erilainen.

– Näkemyksemme mukaan tekijänpalkkion tulisi olla myynnin mukaan kasvava, eli tietyn myyntimäärän jälkeen tekijä saisi sen ylittävältä osalta korkeamman palkkioprosentin. Tämä on perusteltua erityisesti sähköisissä julkaisuissa, koska korkeammista myyntimääristä ei aiheudu kustantajalle mitään lisäkuluja.

Eli uudet julkaisumuodot eivät lisää tekijöiden tuloja?

– Eivät toivotulla tavalla. Päinvastoin tulovirrat ovat hajautuneet yhä useammalle taholle ja tekijöiden tulot jopa pienentyneet. Digitaalisuuteen yhdistyy usein ilmaisuuden harha – jos jokin teos on verkossa saatavilla, ajatellaan, että sen tulisi olla ilmaista. Tekijöiden panos ja tekijyys yleisemminkin hämärtyy.

Miten kirjailijat suhtautuvat kuukausimaksullisiin lukupalveluihin, Suomen kirjailijaliiton lakimies Ville Toro?

– Hyvin toimiessaan ne ovat myös kirjailijan etu. Palvelut ovat kuitenkin vielä niin tuoreita, että on vaikeaa arvioida miten ne vaikuttavat kokonaismyyntiin ja kirjailijan tuloihin. Riskinä on, että vaikka käyttö lisääntyy, korvaukset laskevat, kuten on käynyt esimerkiksi musiikkipuolella.

– Tekijöiden kannalta ongelmana on tällä hetkellä se, että teosten digitaalisen käytön korvausmallit eivät ole läpinäkyviä, jolloin kirjailijat eivät pysty arvioimaan palkkion asianmukaisuutta.

Milla Sallinen

Päivän lehti

20.10.2020

Fingerpori

comic