Uutiset

Mielipide: Saattohoito perusoikeudeksi

Koivikko-kodissa pyritään kodinomaiseen tunnelmaan.

Meillä Hämeen alueella on onni kuulua seutuun, jossa on oma saattohoitoyksikkö. Koivikko-säätiö perustettiin lähes kaksikymmentä vuotta sitten huolesta, että alueellamme ei ole tarjolla lainkaan saattohoitoa.

Säätiö perusti Hämeenlinnaan saattohoitokodin nimeltään Koivikko-koti. Säätiön tarkoituksena on edistää, toteuttaa, ylläpitää ja kehittää parantumattomasti sairaiden ihmisten palliatiivista hoitoa ja sen loppuvaiheen saattohoitoa. Potilaspaikkoja on 13.

Henkilökunta on erikoissairaanhoidon ammattilaisia ja talossa pyritään mahdollisimman kodinomaiseen tunnelmaan.

Hoidon aikana pyritään huomioimaan sekä potilaan toiveita että myös omaisten huomioimiseen on panostettu.

Toimintaa rahoitetaan kuntamaksuilla ja lahjoitus- ja testamenttivaroin. Talous on ollut lähes koko säätiön olemassaolon ajan tiukilla, mutta selvitty on. Suomessa on tällaisia saattohoitokoteja neljä Helsingissä, Turussa, Tampereella ja me Hämeenlinnassa.

Vapaaehtoistyö ja erilaiset vapaaehtoisten järjestämät konsertit ansaitsevat erityismaininnan. Heidän panoksensa hoitotyössä ja varojen kerääjänä on merkittävä. Siihen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota ja heidän jaksamisestaan tulee huolehtia.

On merkittävää, että mukana on noin 40 aktiivista vapaaehtoista ja suuri joukko muita, jotka omalla vapaa-ajallaan huolehtivat Koivikkokodin toiminnan jatkumisesta.

Sote-uudistuksessa tavoitteemme on säilyttää asemamme Kanta-Hämeen alueen hoitoketjussa vähintään nykytasolla ja edelleen kehittyen.

Olemmeko osa tulevaa Kanta-sairaalaa sidosyksikkönä, olemmeko osakeyhtiö vai toimimmeko itsenäisenä toimijana kuten tähän asti, ovat isoja kysymyksiä, joihin hallitus, toimiva johto ja henkilökunta yhdessä pohtivat ratkaisua.

Toivottavasti säilymme uuden sairaalan sidosyksikkönä ja samalla tärkeänä osana potilaan hoitoketjua täällä Hämeessä.

Palliatiivisen hoidon erityisosaaminen tulee säilyä alueellamme, ja sen jatkuvuus on taattava osaamistamme ja tiedottamista toiminnastamme lisäämällä. Hoidon tason ja laadun korostaminen päättäjille ja muille yhteistyökumppaneille erikoissairaanhoitona on erityisen tärkeää.

Hyvä saattohoito tulee olla mahdollista kaikille, eikä niin kuin nyt. Käytännössä vain harvat saattohoitoa tarvitsevat potilaat pääsevät osallisiksi laadukkaasta ja ammattitaidolla suoritetusta saattohoidosta.

Lääketieteen kehitys mahdollistaa lähes kaikille vakavasti sairaille kivuttomat loppupäivät.

Hämeenlinnan sairaalaan tänä vuonna perustettu palliatiivisen hoidon poliklinikka toivottavasti tuo mahdollisimman monelle parantumattomasti sairaalle mahdollisuuden päästä laadukkaaseen saattohoitoon ja turvaa myös Koivikko-kodille säännöllisen potilasvirran. Näin taataan saattohoidon säilyminen alueellamme.

Eija Aittola

Koivikko-säätiön hallituksen puheenjohtaja

Riihimäki

Menot