Uutiset

Sähkölämmitykselle povataan loppua uusissa pientaloissa

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton (STUL) mielestä ympäristöministeriössä valmisteilla olevat uudet energiatehokkuusmääräykset tekevät käytännössä lähes mahdottomaksi sähkölämmityksen uusissa pientaloissa. Liiton toimitusjohtajan Olli-Heikki Kyllösen mukaan tähän johtavat määräysten eri energiamuotojen kertoimet, jotka asettavat sähkön selkeästi muita energiamuotoja heikompaan asiaan.

Ensi vuonna voimaan tulevissa määräyksissä rakennuksille asetetaan vaatimuksia rakennuksen kokonaisenergiatehokkuudelle eli E-lukuvaatimus. E-luvun laskennassa otetaan huomioon myös se, mitä energiamuotoja talossa käytetään energialähteinä. Lisäksi on tarkoitus säätää, että rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon lämmitysenergiasta vähintään 25 prosenttia on uusiutuvaa energiaa, pois lukien kaukolämmitetyt rakennukset.

-Energiamuotojen kertoimia ei perustella mitenkään. Suomessa kulutettava sähkö tuotetaan jo nyt lähes joko kokonaan päästöttömästi vesi-, ydin- ja bioenergialla, tai hyvällä hyötysuhteella ja pienillä ominaispäästöillä tehokkaassa lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Tästä huolimatta sähkö määritetään ministeriön kertoimilla kaksi kertaa pahemmaksi kuin öljy ja neljä kertaa pahemmaksi kuin risujen poltto, Kyllönen ihmettelee ja vaatii kertoimien muuttamista vastaamaan eri energiamuotojen todellisia hiilidioksidipäästöjä.

STUL kannattaa ympäristöministeriön tavoitetta parantaa rakennusten energiatehokkuutta, sillä se on keskeistä ilmastomuutoksen hillitsemisessä.

-Valitettavasti kuitenkin esityksen tietyt loogiset virheet ja mielivaltaisuudet vesittävät hyvän tavoitteen ja panevat miettimään, mitä ehdotuksen laatijat oikeasti ovat miettineet ja tavoitelleet, Kyllönen totesi viime marraskuussa.

Vesikiertoa suositaan

Kyllösen mukaan toinen räikeä epäkohta ympäristöministeriön esityksessä on, ettei laajasti käytettyjä ilma-ilmalämpöpumppuja ei hyväksytä uusiutuvan energian lähteeksi, mutta selkeästi huonomman hyötysuhteen ilma-vesilämpöpumput hyväksytään.

-Uusilla määräyksillä halutaan selvästikin pönkittää kalliita vesikiertoisia lämmitysjärjestelmiä. Pientalorakentajat pakotetaan investoimaan järjestelmiin, jotka ovat tulevaisuuden minimaalisesti lämmitysenergiaa kuluttavissa passiivi- ja nollaenergiataloissa täysin turhia.

Myös Energiateollisuus on katsonut energiakertoimien olevan ristiriidassa päästövaikutusten kanssa. Toimitusjohtaja Juha Naukkarisen mielestä määräyksiin ehdotetut energiakertoimet eivät perustu eri lämmitysmuotojen ilmastovaikutuksiin, vaan ovat päinvastoin osittain jopa selvässä ristiriidassa kasvihuonepäästövaikutusten kanssa.

Rakennusteollisuus RT:n johtajan Antti Koposen mielestä pientaloille ja rivitaloille asetettuja vaatimuksia tulisi kohtuullistaa. Tällöin kaikkien lämmitystapojen käyttö olisi mahdollista jatkossakin. (HäSa)