fbpx
Uutiset

Sähkön jakelu on tuottavaa liiketoimintaa

Sähkön jakelu on monopoli, joka tuottaa hyvin. Vattenfall Verkon liikevaihto oli viime vuonna 211 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos ennen satunnaisia eriä oli 90 miljoonaa euroa eli 42,5 prosenttia liikevaihdosta.

Vattenfall Verkon taseessa on kiinni noin 450 miljoonan euron omaisuus. Liiketoiminnan tuotto rahoittaa taseeseen sitoutuneen pääoman noin viidessä vuodessa. Vattenfall Lämpö teki 79 miljoonan euron liikevaihdolla vajaan 17 miljoonan euron tuloksen.

Sähköyhtiö saa periä asiakkailtaan maksuja, joista saatu tuotto saa ylittää karvan verran valtion lainakoron. Tuotto lasketaan Energiamarkkinaviraston vahvistamasta laskennallisesta arvosta. Vattenfall on perinyt maksimaalisia maksuja asiakkailtaan.

Ilmarisen kaltaisen työeläkeyhtiön on saatava sijoituksilleen vähintään maksuperustekoron verran tuottoa. Tämä tuotto rahastoidaan tulevien eläkkeiden maksamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laskenut maksuperustekoron ensi vuodeksi 3,25 prosenttiin. Korko on tällä hetkellä korkeampi kuin suurin sallittu laskennallinen tuotto sähkönsiirrosta. Ilmarisen oli siten pakko maksaa Vattenfall Verkosta Energiamarkkinaviraston laskennallista arvoa hieman alhaisempi kauppahinta.

Vattenfall saa jatkaa sähkön myyntiä Vattenfall Verkon asiakkaille. Se säilyttää omistuksessaan kymmenen pientä vesivoimaa. Ne jauhavat vuodessa 300 gigawattituntia sähköä, mikä on 2,7 prosenttia Suomen vesivoiman tuotannosta. Sähkön arvo on noin 60 miljoonaa euroa. (HäSa

Menot