Uutiset

Sairaalamatkojen hintaan kolmanneksen korotus

Maaliskuussa Kanta-Hämeessä käyttöön otettu Kela-korvattavien taksikyytien yhdisteleminen on pahojen alkukankeuksien jälkeen lähtenyt paremmin liikkeelle.

Kela-korvattavia ajoja ajetaan Kanta-Hämeessä noin 9000 kuukaudessa, ja ajoista yhdistellään hieman yli 11 prosenttia.

-Esimerkiksi Pirkanmaalla ajoista yhdistellään vain nelisen prosenttia, eli olemme onnistuneet huomattavasti paremmin, Kanta-Hämeen aluetaksin toimitusjohtaja Juha Sirviö kertoo.

Matkoja yhdistelemällä säästettiin marraskuussa noin 20 000 ajokilometriä. Yhdistellyt ajot olivat lähinnä Tampereen yliopistolliseen sairaalaan suuntautuvia matkoja.

Palautteen perusteella myös asiakastyytyväisyys on parantunut. Alkuvaiheessa Kela-korvattavan ajon tilauspuhelu kesti jopa 20 minuuttia. Nyt palvelunumeroon soittavan jonotusaika on pudonnut keskimäärin alle 20 sekuntiin, ja palveluprosentti on noin 90.

Kanta-Hämeessä ajetuista taksimatkoista noin kolmannes on Kela-korvattavia. Kyytejä yhdistelemällä saavutetaan tänä vuonna Kanta-Hämeessä noin 130 000 euron säästöt.

Säästöjen oletetaan tulevaisuudessa kasvavan huomattavasti. Kela arvioi, että yhdistelyssä tehokkaimman Pohjois-Savon alueen vuosisäästöt nousevat tulevaisuudessa 1,3 miljoonaan euroon.

Kertakyydistä viisi euroa enemmän

Säästöistä huolimatta Kela-korvattavan taksimatkan omavastuuseen suunnitellaan roimaa korotusta.

Taksimatka hoitoon maksaa nyt asiakkaalle 9,25 euroa, mutta omavastuu aiotaan nostaa 14,25 euroon viimeistään vuonna 2014. Korotus on kirjattu hallitusohjelmaan.

-Korotuksen aikataulu tarkentunee keväällä, kertoo hallitussihteeri Sanna Pekkarinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kelan tutkimusosaston kehittämispäällikön Yrjö Mattilan mukaan korotus on liian suuri ja rokottaa tukea eniten tarvitsevia.

-Se kohdistuu usein vanhoihin ja vähätuloisiin ihmisiin, jotka asuvat maaseudulla. Sanoisin, että kohtuullinen korotus olisi korkeintaan puolet suunnitellusta.

Omavastuun vuosikatto on tällä hetkellä 157,25 euroa. Vuosikaton mahdollisesta nostamisesta ei ole tehty päätöstä. Mikäli se pysyy ennallaan, yksittäisen matkan omavastuun muutos ei tule vaikuttamaan säännöllisesti korvattavia matkoja tekevien asiakkaiden vuosikuluihin.

-Olisi syytä katsoa ajojen yhdistelyn vaikutukset vuonna 2012 ja harkita sen jälkeen omavastuun korotuksen todellinen tarve kokonaan uudelleen, Mattila sanoo.

Toiminta tehostunut alkuvaikeuksien jälkeen

Juha Sirviön mukaan Kanta-Hämeen taksiyrittäjät ovat olleet ajojen yhdistelyyn ja suorakorvausjärjestelmään pääosin tyytyväisiä.

-Rahan kierto on nopeutunut aivan merkittävästi siihen, mitä se oli valtakirjamenettelyn aikaan. Kyytejä on tasapuolisesti ja logistisesti hyvin jaossa, jolloin ajokalustoa pystytään hyödyntämään järkevästi.

Yhdistelyä voitaisiin yhä tehostaa, mutta se vaatisi toimenpiteitä sairaanhoitopiiriltä.

-Yhdistely on hyvin riippuvaista kolmannen osapuolen, eli hoitolaitoksen antamista hoitoajoista. Mikäli terveydenhuollossa olisi logistiikkaihminen hoitamassa asiaa, voisi yhdistelmäkuljetuksia tehostaa vielä huomattavasti. (HäSa)