fbpx
Uutiset

SAK: Irtisanomislain kompromissiesitys antaa edellytykset keskeyttää työtaistelut

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta odottaa hallitukselta, että työsopimuslain jatkovalmistelu tehdään kolmikantaisesti.
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta totesi kokouksen jälkeen, että hallituksen kompromissiesitys antaa mahdollisuuden keskeyttää työtaistelutoimet.

Sipilän hallituksen kompromissiesitys antaa mahdollisuuden keskeyttää työtaistelutoimet, totesi Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta keskusjärjestön perjantai-iltapäivän kokouksen jälkeen.

SAK edellyttää STTK:n ja Akavan tavoin, että työsopimuslain jatkovalmistelut tehdään yhdessä työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen kesken eli kolmikantaisesti.

– SAK:n eri jäsenliitot käsittelevät tätä vielä omissa hallinnoissaan. Liittojen hallitukset ovat tehneet päätökset työtaistelutoimista ja siellä ne voidaan myös purkaa, Eloranta sanoi.

Erityisesti SAK:hon kuuluvat liitot ovat päättäneet työtaistelutoimista.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on todennut, että liitot ovat työtaistelutoimilla ampuneet tykillä kärpästä.

– Olemme hyvissä ajoin keväällä ilmoittaneet hallitukselle, että tätä ei kannattaisi viedä eteenpäin. Minkäänlaista yhteistä valmistelua ei ole ollut. Irtisanomissuojaan koskeminen on varsin keskeinen osa työlainsäädäntöä. Sen takia tässä ollaan oltu kohtalaisen voimakkaasti liikkeellä. Viimeinen kivi kuormassa, joita on kasattu palkansaajien reppuun, saattoi olla liikaa.

SAK odottaa lisää tietoa

Elorannan mukaan nyt puhutaan kuitenkin työtaistelutoimien keskeyttämisen mahdollisuudesta. Sitä hän ei lupaa, että vastaisuudessa ei vielä tulisi uusia työtaistelutoimia.

– Meillä ei ole vielä riittävästi informaatiota. Me emme tiedä, minkälaisia ovat lain perustelut.

Elorannan mukaan pitää varmistaa, että lain perustelua ei muotoilla niin, että irtisanomisen kynnys pienissä yrityksissä muodostuu liian alhaiseksi.

– Ensin pitää kuulla, miten hallitus aikoo valmistelua jatkaa. Jatketaanko tätä työsopimuslain perusteluiden valmistelua kolmikantaisesti vai ei? Kun se tiedetään, otetaan kantaa.

– Olemme tietysti puhuneet jatkuvasti kolmikannan puolesta. Ei sen takia, että ay-liike pääsisi pöytiin, vaan meillä on työelämän osaamista ja asiantuntemusta. Ehkä tällaisilta yhteentörmäyksiltä ja epäselvyyksiltä voitaisiin silloin välttyä.

Torstaina hallitus esitteli pääministeri Sipilän johdolla muokatun version kohutusta irtisanomislaista keskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan puheenjohtajille.

Kompromissiehdotuksessaan hallitus poisti kymmenen työntekijän rajan irtisanomisesta. Ehdotuksen mukaan irtisanomisperusteet on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon olisi otettava yrityksen työntekijämäärä ja työnantajan ja työntekijän olosuhteet.

Hallitus esitti myös karenssiajan lyhentämistä nykyisestä 90 päivästä 60 päivään silloin, kun työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.

Aktiivimallin perusfilosofia ei SAK:lle edelleenkään sovi

Hallitus lupasi muuttaa myös aktiivimallia.

– Molemmat aktiivimallit ovat hiertäneet paljon. Erityisesti aktiivimalli 1:stä emme vieläkään hyväksy. Jos lavennetaan perusteita, joilla työtön työnhakija voi osoittaa aktiivisuutensa, se on hyvä asia. Perusfilosofia ei meille kuitenkaan käy, Eloranta sanoi.

– Aktiivisen työnhaun malli taas siirtyy eteenpäin, kun maakunnatkin siirtyvät.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa yli 900 000 suomalaista 18 ammattiliitossa.

Uutista on päivitetty SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan kommenteilla klo 17.20.

Menot