fbpx
Uutiset

Sakkojen päälle rikos-uhrimaksu

 

Rikoksentekijät joutuvat jatkossa maksamaan valtiolle ri-kosuhrimaksun, jolla rahoitetaan rikosten uhreille suunnattuja tukipalveluita. Eduskunta hyväksyi viime viikolla asiaa koskevan uuden lain.

Rikosuhrimaksu kerätään henkilöiltä, jotka tuomitaan rangaistukseen rikoksesta, josta voi saada enimmillään vankeutta. Varsinainen teosta määrätty rangaistus voi siis olla lievempikin.

Rikosuhrimaksun suuruus on 40 tai 80 euroa sen mukaan, onko tehdystä rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus yli kuusi kuukautta vankeutta.

Esimerkiksi rattijuopumuksesta ja kotirauhan rikkomisesta joutuu näin ollen maksamaan 40 euron maksun sakon tai vankeusrangaistuksen lisäksi.

Suurin osa rikosuhrimaksuista tullaan keräämään liikennerikoksista sakotuksen yhteydessä. Esimerkiksi pienestä ylinopeudesta rikosuhrimaksu jää 40 euroon, mutta huomattavaa ylinopeutta ajava joutuu pulittamaan 80 euroa.

Alaikäisiltä rikosuhrimaksua ei peritä. Sitä ei myöskään peritä siinä tapauksessa, jos maksu on suurempi kuin rikoksentekijälle määrättävä sakko.

Uutta maksua joutunee maksamaan vuosittain yli 100 000 suomalaista. Osa maksuista raukeaa ja järjestelmä aiheuttaa kuluja, mutta uudistuksen arvioidaan silti tuottavan 4–5 miljoonaa euroa rikoksen uhrien tukemiseen.

Summa on merkittävä, sillä rikosten uhrien tukipalvelut ovat Suomessa lähinnä järjestöjen varassa. Niiden päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Valtio rahoittaa turvakoteja runsaalla 11 miljoonalla eurolla vuodessa, minkä lisäksi Ri- kosuhripäivys saa valtiolta rahoitusta.

Uuden lain on määrä astua voimaan kesäkuussa 2016. Uudistus on kytketty sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain uudistamiseen. Sitä puolestaan on lykätty odottamaan, että poliisin ja oikeushallinnon tietojärjestelmäuudistukset valmistuvat. (LM–HäSa)

Asiasanat

Menot