Uutiset

SAK:n kyselyn mukaan aktiivimalli rankaisee erityisesti yli 55-vuotiaita - Pelkkä työttömyysturvan leikkaus jo ennestään pienistä tuloista, sanoo SAK:n hankepäällikkö

SAK:n kyselyssä peräti 73 prosenttia oli sitä mieltä, että aktiivimallin kaltainen työttömyysturvan leikkaaminen ei aktivoi työttömiä työnhakuun tai työllistämispalveluihin. Kyselyyn vastasi lähes 6 000 sak:laisten työttömyyskassojen jäsentä. Kuva: Jaakko Elenius

SAK:n ja Teollisuusliiton kyselyjen mukaan aktiivimalli rankaisee erityisesti yli 55-vuotiaita.

– Yli 55-vuotiaat kertovat, että he eivät saa töitä, eikä heitä oteta koulutukseen, koska työnantajien mielestä he ovat jo liian vanhoja. Aktiivimalli onkin heille pelkkä työttömyysturvan leikkaus jo ennestään pienistä tuloista, sanoo SAK:n hankepäällikkö Saana Siekkinen SAK:n tiedotteessa.Muutoinkin kyselyn tulokset antavat SAK:n tiedotteen perusteella synkän kuvan aktiivimallin vaikutuksista.

Vain 30 prosenttia on pystynyt täyttämään aktiivimallin ehdot tämän vuoden aikana. Viidennes on saanut ehdot täytettyä jollain tarkastelujaksolla.

Kyselyihin vastasi yhteensä lähes 6 000 SAK:laisten alojen työttömyyskassojen jäsentä.

 

Työtä ei tarjolla, vaikeinta Pohjois-Suomessa

Suurimpia syitä ehdon täyttymättömyyteen ovat kyselyn mukaan hankaluus saada työtä ja palvelujen puute. Vaikein tilanne on Pohjois-Suomessa asuvilla ja yli 55-vuotiailla työttömillä.

– Aktiivimallin ehtojen täyttäminen ei onnistu, sillä työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla tai sitä ei saa, vaikka kuinka hakisi. Myöskään työllistämispalveluja ei ole riittävästi tarjolla, sanoo Saana Siekkinen.

Erityisesti Pohjois-Suomessa, pienemmissä taajamissa ja maaseudulla aktiivisuusehdon täyttäminen on vaikeaa.

 

Nöyryyttävää ja vaikeaselkoista

Reilu kolmannes eli 37 prosenttia vastaajista on tehnyt palkkatyötä ehdon täyttämiseksi ja vajaa kolmannes eli 30 prosenttia on osallistunut koulutukseen, valmennukseen tai johonkin muuhun työllistymispalveluun. Vain yksi prosentti on yrittänyt täyttää ehdon yrittäjätoiminnalla.

Työttömyyskassojen jäsenet pitävät aktiivimallia vaikeaselkoisena. Vastaajista jopa 10 prosenttia ei osannut sanoa, onko hän saanut täytettyä aktiivimallin ehdot ja 29 prosenttia ei tiennyt, kuinka monta aktiivisuusjaksoa hänellä on vuoden aikana ollut.

Peräti 73 prosenttia on sitä mieltä, että aktiivimallin kaltainen työttömyysturvan leikkaaminen ei aktivoi työttömiä työnhakuun tai työllistämispalveluihin. Sen lisäksi avovastauksista käy ilmi, että työttömät kokevat aktiivimallin rangaistuksena, turhana ja aikaa vievänä byrokratiana sekä ihmisarvoa alentavana ja nöyryyttävänä toimena.

SAK on vaatinut aktiivimallin perumista, työttömyysturvan karenssien lieventämistä ja työttömien palvelujen lisäämistä. Se julkistaa tammikuussa oman ehdotuksensa työttömyysturvan uudistamiseksi. Samassa yhteydessä julkistetaan työttömien avovastauksista tehty analyysi.

 

Selviydytään, kun sinnitellään tai sitten annetaan periksi

Teollisuusliiton kyselystä käy ilmi, että pyrkimys täyttää aktiivimallin ehdot ajavat työttömät käyttämään erilaisia selviytymiskeinoja. Näitä ovat muun muassa sinnittely ja periksi antaminen sekä vastarinta, jolloin työtön ei edes yritä täyttää aktiivimallin ehtoja.

– Aktiivisuusehdot täyttävät työt on löydetty suhteilla tai omin voimin, mutta pidempiaikaisia töitä ei monellekaan ole tarjolla. TE-toimisto tarjoaa lähinnä vain koulutusta ja kursseja, ja niitäkin vain osalle työttömistä, sanoo Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila SAK:n tiedotteessa.

Teollisuusliiton kysely tehtiin lokakuussa ja siihen vastasi 2 704 Teollisuuden työttömyyskassan jäsentä. SAK:n kysely tehtiin marraskuussa ja siihen vastasi 3 148 SAK:laisten alojen työttömyyskassojen jäsentä. Tässä kyselyssä ei ollut mukana Teollisuuden työttömyyskassan jäseniä.