Uutiset

SAK:n tutkimus suuntaa antava

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n jäsenkyselyn tulokset antavat sangen lohduttoman kuvan työpaikkojen ilmapiiristä. Jos yli 6 000 vastaajan tunnot tiivistää, suomalaisilla työpaikoilla on lähes piru irti. Suunnilleen viiden vuoden välein tehtävä tutkimus kertoo, että työilmapiiri olisi viime aikoina entisestään heikentynyt.

SAK:n kartoituksen perusteella suomalaisten työpaikkojen johtamisessa on – lievästi sanottuna – vakavia puutteita. Kolmekymmentä prosenttia vastaajista katsoo työpaikkojen johdon arvostavan työntekijöitä ja osoittaa heille huomiota. 57 prosenttia johdosta luottaa alaisiinsa, mutta vuoden 1995 kyselyssä tulos oli 64 prosenttia.

Kannustavalla työpaikalla työntekijöillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä. SAK:n kyselyn mukaan ainoastaan 21 prosenttia työpaikkojen johdosta huolehtii alaistensa kehittymisestä. Vain 27 prosenttia johdosta näkee työpaikkojen koulutus- ja henkilöstösuunnittelun tärkeäksi.

Hätkähdyttävin on jälleen tehokkuutta mittaavan kysymyksen tulos. Tammikuussa 2005 60 prosenttia SAK:laisista ilmoitti, että 60 prosentissa työpaikoista tehokkuus on asetettu ”kaiken muun edelle”.

SAK:n jäsenkyselyä ei voi missään tapauksessa pitää täysin luotettavana. Kun SAK kysyy, ymmärtävät jäsenet tietysti vastata tavalla, jota ay-johtajat heiltä odottavat. Työntekijöiden suoranainen velvollisuus on kaivaa esiin epäkohtia eikä nauttia työn hyvistä puolista!

Kysely on ollut tähänkin asti SAK:n ase – tosin lopulta varsin tehoton – työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK joutuu vielä monta kertaa kuulemaan mitä mieltä SAK:n jäsenet ovat työpaikkojen ilmapiiristä ja johtamisen taidoista.

Erityisesti työn tehokkuutta arvioiva kysymys vastauksineen antaa ajattelemisen aihetta. Kysymyksen muotoilu ei ole aivan loppuun asti harkittu. Mitä perimmiltään tarkoittaa ”kaiken muun edelle”? Kysymys ainakin jossain määrin ruokkii tehokkuuden tärkeyttä painottavaa vastaamista.

Tehokkuus on purnaamisesta huolimatta tärkein työn mittari! Tehokkuuden vaaliminen turvaa työpaikkoja, yrittämistä ja palkansaajien ansiotasoa. Kasvuun ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseen tähtäävä yhteiskunta arvostaa työn tuottavuutta.

Kilpailun kiristyessä löysät ajat ovat historiaa suomalaisilla työpaikoilla. Ehkä työntekijät muistelevat edelleen hieman haikeanakin aikaa, jolloin työssä oli aikaa tehdä muutakin kuin työtä.

”Kaiken edelle” ei tehokkuutta voi noin vain sokeasti asettaa. Hyvä johtaminen, työntekijöistä huolehtiminen, luottamus, koulutus ja yleinen viihtyvyys ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat ratkaisevasti työn tuloksiin, sekä työn määrään että laatuun. Näissä asioissa suomalaisilla työpaikoilla on paljon kehitettävää – eikä ainoastaan SAK:n jäsenkyselyn perusteella.

Päivän lehti

28.11.2020

Fingerpori

comic