fbpx
Uutiset

Sanomalehdet menestyvät yhä

Tuoreet lukijatutkimukset ja sanomalehtikustantajien tilinpäätöstiedot kertovat alalta hyvää. Lukijamäärissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia ja tulokset ovat parantuneet taantumavuodesta reippaasti.

Kun maakuntalehdet laskevat printin ja verkkolehden lukijamäärät yhteen, nousevat luvut paikoin jopa ennätyksellisiksi. Esimerkiksi Hämeen Sanomien paperilehden lukijamäärän nousu oli valtakunnallista kärkeä, kolme prosenttia. Printin ja verkon yhteinen päivittäinen lukijamäärä on nyt yli 70 000.

Luvut lukijamäärissä ovat ennakoitua paljon paremmat. Sanomalehtien lukijamäärähän on ollut jo pitkään hienoisessa laskussa. Pudotuksen ovat sitten paikanneet verkkojulkaisut.

Lehtien levikit ovat laskeneet hieman lukijamääriä enemmän. Syynä tähän on se, että lehtiä luetaan yhä enemmän julkisissa tiloissa ja työpaikoilla.

Sanomalehtien mainostilan myynti notkahti taantumavuonna 2009 lähes 20 prosenttia. Monet asiantuntijat arvioivat, ettei lehtien mainostilan myynti nouse enää taantumasta samaan tahtia talouden nousun kanssa.

Ennusteet olivat kuitenkin paljon todellisuutta pessimistisempiä. Sanomalehtien mainosmyynti elpyi loppuvuonna ripeästi ja kasvu on jatkunut alkavanakin vuonna.

Taloudelliset tulokset ovat parantuneet vielä myyntiäkin ripeämmin kustannustehokkuuden kasvun myötä.

Sanomalehdet ovat olleet suurissa vaikeuksissa muun muassa Yhdysvalloissa. Rapakon takaa saatujen kokemusten pohjalta on arvioitu myös suomalaisen sanomalehdistön kehitystä. Suomessa lehtien lukuperinne on kuitenkin aivan erilainen kuin Yhdysvalloissa.

Suomalaiset ovat perinteisesti lukijakansaa, ja varhaisjakelu on luonut ihan omanlaisensa roolin sanomalehdelle aamukahvipöydässä. Myös vahva maakunnallinen ja alueellinen painotus sisällössä pitää lukijan ja lehden suhteen lujana.

Sanomalehdille povattiin vaikeuksia jo lyhyellä aikavälillä senkin takia, että nuorien tärkein tietokanava on internet. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, ettei internet ole välttämättä sanomalehden korvaaja. Nuori, ahkera netinkäyttäjä on usein myös aktiivinen sanomalehden lukija.

Sanomalehden lukijat ovat pääsääntöisesti aktiivisia. Parhaiten sanomalehti tavoittaa hyvin toimeentulevat, työssä käyvät. Juuri siksi myös mainosviestit menevät lehdessä hyvin perille.

Lehtien tilaaminen on vähintä heikosti toimeen tulevien keskuudessa. Heille sanomalehden sisältö olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeä tietolähde ja virikkeiden antaja. Sosiaalisin perustein ei kuitenkaan lehtien tilaamista enää tueta. Aiemmin moni kunta maksoi esimerkiksi toimeentulotukiasiakkaiden lehtitilauksen.

Melko yleinen ajatus on, että internetin ilmaiset uutispalvelut ja kaupunkilehdet tarjoavat riittävän informaation. Maksullista sanomalehteä ei siihen enää tarvita.

Menot